REFERENDUMSKA PRAVILA 2024

Koroški radio skladno z veljavno volilno zakonodajo s tem Pravilnikom objavlja referendumska pravila za spremljanje treh posvetovalnih referendumov, ki bodo potekali 9. junija 2024.

Uredništvo Koroškega radia bo referendumsko kampanjo spremljalo skladno s profesionalnimi novinarskimi in etičnimi standardi in nepristransko. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

Referendumsko oglaševanje
Stranke, gibanja, posamezniki in društva imajo enake možnost zakupa referendumskega oglaševanja.

Naročilo volilnega oglaševanja
Naročniki referendumskega oglaševanja morajo naročilo skupaj z oglasi oddati vsaj tri (3) delovne dni pred začetkom predvajanja oglaševanja. V nasprotnem primeru radio ne more zagotoviti, da bo volilno oglaševanje izvedeno v celoti in v skladu s predvidenimi termini. Ker je obseg terminov, ki so na voljo za referendumsko oglaševanje omejen, je naročanje oglaševanja možno le do razprodaje vseh terminov, ki so na razpolago.

Termine predvajanja določi uredništvo radijskega programa na osnovi razpoložljivega prostora in ga naročnik ne more izbrati sam.

Naročniki, ki so naročili referendumsko oglaševanje, morajo najkasneje dva (2) dni pred začetkom predvajanja dostaviti posnetek  oglasa v MP3 formatu visoke kakovosti.

Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidatke ali kandidate. Ob tem poudarjamo, da je skladno z volilno zakonodajo v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika ter da je skladno z določili Zakona o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za zakonsko skladnost oglasa in  programsko zasnovo pa izdajatelj.

Plačilni pogoji
Na osnovi izdane naročilnice se naročniku izda predračun, ki mora biti v celoti poravnan pred pričetkom izvajanja referendumskega oglaševanja. Šele z vidnim prilivom na TRR izvajalca velja naročilo kot potrjeno. Oglaševanja, ki ne bo v celoti plačano vnaprej, ne bomo predvajali.

Snemanje volilnih oglasov
Snemanje referendumskih oglasov je možno po predhodnem dogovoru in je lahko tudi predmet ponudbe. Naročniki pa imajo možnost, da tudi sami posredujejo že pripravljene posnetke predstavitev ali oglasov.

Novinarji kandidati
Koroški radio svojim novinarjem in urednikom ne odreka pravice, da sodelujejo v referendumskih aktivnostih, vendar pa v času referendumske kampanje v informativni redakciji ne bodo opravljali novinarskega in uredniškega dela.

Pritožbe
Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo organizatorji referendumske kampanje ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na uredništvo. Uredništvo mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Organizatorjem, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane v skladu z zakonom, je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

                                                                                                                                 Uredništvo Koroški radio

 

                                 PONUDBA ZA REFERENDUMSKO OGLAŠEVANJE

Naročanje oglaševanja
Naročnik referendumskega oglaševanja je lahko le organizator referendumske kampanje, ki naroči in plača oglaševanje po ponudbi, pripravljeni na osnovi povpraševanja. Obseg oglaševanja ni omejen, z izjemo omejitve razpoložljivega oglasnega prostora, naročnik lahko poljubno izbira obseg, dolžino, trajanje (v času trajanja referendumske kampanje), pri čemer se, kot osnova, za izračun cene volilnega oglaševanja uporablja redni cenik.

Cenik oglaševanja
Za volilno oglaševanje se, kot osnova, uporablja redni cenik za radijsko oglaševanje.

Snemanje oglasov
Naročnik lahko naroči tudi snemanje oglasov, ki se zaračunava po rednem ceniku, in sicer 50,00 EUR + DDV  snemanje oglasa.

Način plačila
Naročilo referendumskega oglaševanja je možno realizirati samo s predhodnim plačilom na podlagi izstavljenega predračuna. Predplačilo je torej obvezen pogoj za začetek predvajanja referendumskega oglaševanja.

Rok za oddajo
Naročnik mora naročilo in oglas oddati vsaj tri (3) delovnih dni pred začetkom predvajanja referendumskega oglaševanja.

Ponudba velja do zasedenosti terminov oziroma najkasneje do začetka volilnega molka 7.6.2024 ob 23:59 uri.


                         S spoštovanjem!
Trženje Koroški radio