NAJ VAS SLIŠIJO – VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 9. JUNIJ 2024

 

 

Naročanje oglaševanja

Naročnik volilnega oglaševanja je lahko le organizator volilne kampanje, ki naroči in plača oglaševanje po ponudbi, pripravljeni na osnovi povpraševanja. Obseg oglaševanja ni omejen, z izjemo omejitve razpoložljivega oglasnega prostora, naročnik lahko poljubno izbira obseg, dolžino, trajanje (v času trajanja volilne kampanje), pri čemer se, kot osnova, za izračun cene volilnega oglaševanja uporablja redni cenik.

 

Cenik oglaševanja

Za volilno oglaševanje se, kot osnova, uporablja redni cenik za radijsko oglaševanje.

 

Snemanje oglasov

Naročnik lahko naroči tudi snemanje oglasov, ki se zaračunava po rednem ceniku, in sicer 50,00 EUR + DDV za dvoglasno in 30,00 EUR + DDV za enoglasno snemanje oglasa.

 

Način plačila

Naročilo volilnega oglaševanja je možno realizirati samo s predhodnim plačilom na podlagi izstavljenega predračuna. Predplačilo je torej obvezen pogoj za začetek predvajanja volilnega oglaševanja.

 

Rok za oddajo

Naročnik mora naročilo in oglas oddati vsaj tri (3) delovnih dni pred začetkom predvajanja volilnega oglaševanja.

 

 

Ponudba velja do zasedenosti terminov oziroma najkasneje do začetka volilnega molka 7. junij ob 23:59 uri.

 

 

S spoštovanjem!

Trženje Koroški radio

 

 

 

PRAVILNIK O VOLILNEM OGLAŠEVANJU

Koroški radio

 

 

Skladno z veljavno volilno zakonodajo Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec s tem Pravilnikom o volilnem oglaševanju (v nadaljevanju: pravilnik), z dne 19.04.2024, ureja obseg, pogoje in način predstavitve kandidatk in kandidatov za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

 

Uredništvo informativnega programa si bo v skladu z zakonodajo in s svojo uredniško politiko prizadevalo za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

 

Volilno oglaševanje

Kandidatke ali kandidati za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament imajo enake možnost zakupa volilnega oglaševanja.

 

Naročilo volilnega oglaševanja

Organizatorji volilne kampanje za volitve v Evropski parlament morajo naročilo volilnega oglaševanja skupaj z oglasi oddati vsaj tri (3) delovne dni pred začetkom predvajanja oglaševanja. V nasprotnem primeru radio ne more zagotoviti, da bo volilno oglaševanje izvedeno v celoti in v skladu s predvidenimi termini. Ker je obseg terminov, ki so na voljo za volilno oglaševanje omejen, je naročanje oglaševanja možno le do razprodaje vseh terminov, ki so na razpolago.

 

Termine predvajanja določi uredništvo radijskega programa na osnovi razpoložljivega prostora in ga naročnik ne more izbrati sam.

 

Organizatorji volilne kampanje za volitve v Evropski parlament, ki so naročili volilno oglaševanje, morajo najkasneje dva (2) dni pred začetkom predvajanja dostaviti posnetek volilnega oglasa v MP3 formatu visoke kakovosti.

 

Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidatke ali kandidate. Ob tem poudarjamo, da je skladno z volilno zakonodajo v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika ter da je skladno z določili Zakona o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za zakonsko skladnost oglasa in programsko zasnovo pa izdajatelj.

 

Plačilni pogoji

Na osnovi izdane naročilnice se naročniku izda predračun, ki mora biti v celoti poravnan pred pričetkom izvajanja volilnega oglaševanja. Šele s predložitvijo potrdila o plačilu predračuna velja naročilo kot potrjeno. Oglaševanja, ki ne bo v celoti plačano vnaprej, ne bomo predvajali.

 

Snemanje volilnih oglasov

Snemanje volilnih oglasov je možno po predhodnem dogovoru in je lahko tudi predmet ponudbe. Naročniki pa imajo možnost, da tudi sami posredujejo že pripravljene posnetke predstavitev ali oglasov.

 

Novinarji kandidati

Koroški radio svojim novinarjem in urednikom ne odreka pravice, da kandidirajo na volitvah, vendar pa kandidati od uradne vložitve kandidature do izvedbe volitev v informativni redakciji ne bodo opravljali novinarskega in uredniškega dela.

 

Pritožbe

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na uredništvo. Uredništvo mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane v skladu z zakonom, je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

 

 

Uredništvo Koroški radio