27.03.2024
Zdenka Koželj Rekanovič je nova direktorica Zdravstvenega doma Ravne.

Zdenka Koželj Rekanovič je nova direktorica Zdravstvenega doma Ravne. Tako so na včerajšnji seji z večino glasov odločili člani sveta Zavoda. Soglasje k imenovanju morajo podati še občine ustanoviteljice, to so občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Nova direktorica Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Zdenka Koželj Rekanovič  bo 4 letni mandat nastopila s 1. julijem, 2024. Mandat sedanjemu direktorju Stanislavu Pušniku, ki Zdravstveni dom Ravne vodi že več kot 20 let poteče 30. junija.