27.03.2024
Svetovni dan gledališč

27. marec je svetovni dan gledališča, ki ima bogato tradicijo tudi na Koroškem. 

Kulturne ustanove v Sloveniji so leta 2022 uprizorile 7.638 gledaliških prireditev, kar je povprečno 21 na dan. Ogledalo si jih je več kot milijon obiskovalcev ali povprečno 137 na predstavo. Med vsemi gledališkimi prireditvami je bila skoraj polovica uvrščenih v kategorijo dramska in druga gledališka dela. Skoraj tri četrtine (74 %) teh prireditev je nastalo v lastni produkciji ali koprodukciji kulturnih ustanov, preostalo so bila gostovanja.

Zanimiv je tudi podatek, da so kulturne ustanove za uprizoritev pripravile 1.856 novih gledaliških del. Največ premier je bilo med dramskimi in drugimi gledališkimi deli (669), sledile so lutkovne predstave (602). To pomeni, da so kulturne ustanove v povprečju pripravile približno 5 premier različnih gledaliških predstav na dan.