05.02.2024
V industrijski coni Pameče na voljo zemljišča

Kot smo že povedali, so svetniki in svetnice mestne občine Slovenj Gradec potrdili osnutek odloka o prostorskem načrtu za industrijsko cono Sever, oziroma podjetniško cono Pameče 3. S tem so, kot je povedal župan Tilen Klugler, aktivirali poslovno cono v Pamečah. Seveda pa obstaja še nekaj vprašanj glede poslovne cone. V prvi vrsti kaj se bo zgodilo s stanovalci, ki so na tem področju. Župan Tilen Klugler. 

Pomisleki so bili tudi glede same cone, ki leži na poplavnem območju.

Kot je omenil župan, so an občini zelo zadovoljni, da so lahko cono čim prej aktivirali, saj se bo tako lahko začela javna dražba samih zemljišč znotraj poslovne cone.