06.09.2023
V podjetju TAB letos dobička ne bodo delili

Slabih 27 mio evrov čistega dobička ob realizaciji 413 mio evrov je skupina TAB pridelala v lanskem letu, a dobiček letos ne bo razdeljen med delničarje, ampak ga bodo prerazporedili v rezerve. Količinsko so prodali manj svinčenih baterij kot leto poprej, vendar je bila konsolidirana vrednost prodaje višja. Lani so zabeležili rast prodaje lion baterij. Lansko leto je podjetje TAB v zgradbe, novo opremo, razvoj lion baterij in uvedbo novega sistema za izboljšanje delovnih pogojev in varovanje okolja investiralo 13 mio evrov, celotna skupina pa 28 mio evrov. Letošnje leto bodo investirali v vzpostavitev novega obrata in nove avtomatizirane linije lion baterij na Prevaljah, v izboljšanje infrastrukture in nabavo novih strojev, skupina TAB bo za vse našteto namenila 29 mio evrov. Tudi za prihodnje leto so si v TABU postavili smele načrte, med drugim so ustanovili podjetje čez lužo, TAB USA.