21.03.2023
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec mora Večeru posredovati mnenje etične komisije o spornih tvitih direktorja Janeza Lavreta

 

Po poročanju častnika Večer je Upravno sodišče sledilo odločbi informacijske pooblaščenke po zahtevi za dostop do mnenja etične komisije bolnišnice Slovenj Gradec o izjavah direktorja Janeza Lavreta na družbenem omrežju Twiter in zavrnilo Lavretovo tožbo.

Skoraj tri leta po tem, ko so na Večeru pri Splošni bolnišnici Slovenj Gradec v sklopu poročanja o tedanjih neetičnih izjavah direktorja Janeza Lavreta na družbenem omrežju Twitter zaprosili za mnenje etične komisije bolnišnice o teh izjavah je, kot poroča Večer, s sodnim epilogom jasno: bolnišnica je to mnenje dolžna posredovati Večeru, s tem pa javnosti, čeprav tega vso to obdobje ni želela storiti. Med covid epidemijo je namreč zdravnik in direktor te bolnišnice objavljal tvite o tem, "kdo gre oziroma kdo ne gre na ventilator". Večerova novinarka in urednica Petra Lesjak Tušek, ki je poročala o Lavretovi sporni komunikaciji in takratnem dogajanju v bolnišnici, je spomladi leta 2020 na bolnišnico naslovila prošnjo za posredovanje mnenja etične komisije. Neuradno so takrat sicer dobili informacijo in tudi objavili, da je komisija obsodila ravnanja Lavreta kot moralno in etično sporna, a tega mnenja uradno ni bilo mogoče dobiti, saj ga iz bolnišnice niso hoteli posredovati. Po zavrnitvi dostopa do mnenja so se pri Večeru obrnili na informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik, ki je Večeru v argumentaciji pritrdila in bolnišnici posledično naložila, da mora v elektronski obliki posredovati kopijo mnenja etične komisije o Lavretovih izjavah.A bolnišnica tudi po odločbi IP ni pristala na zahtevo in je vložila tožbo zoper odločbo na upravno sodišče. Direktor Lavre je poleg zatrjevanja o osebnih podatkih (tudi članov komisije) nanizal še, da etična komisija predstavlja izključno interno delovno telo in da presoja izjav s Twitterja ne spada v njeno delovno področje. Menil je, da je komisija v obravnavani zadevi presegla svoja pooblastila, zato njeno mnenje ne more biti predmet obravnave. Tožeča stranka je predlagala tudi izdajo začasne odredbe, ki jo je sodišče zavrnilo. V začetku marca je upravno sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno in slediloodločbi IP. Na sodbo pa pritožba ni dovoljena. Bolnišnica mora poravnati tudi stroške postopka v 15 dneh od prejema sodbe (931,47 evra).Na bolnišnico so pri Večeru že naslovili zahtevo, da mnenje posreduje za javno objavo, odgovor oziroma na zahtevano mnenje čakajo. Bolj kot samo mnenje (ki je glede na to, da se je zadeva odvijala v preteklosti, ko bi ga bilo bolj pomembno pridobiti ažurno, ta trenutek manjšega pomena) pa je za Večer oziroma medije in novinarsko delo na sploh ključna odločitev v vsebinskem smislu. Vse več je namreč (poskusov) zapiranja dostopa do informacij javnega značaja (tudi sej svetov zavodov denimo ob trditvah, da gre za varovane osebne podatke ali poslovne skrivnosti), a odprtost in transparentnost javnih zavodov, ki so tudi porabniki javnega denarja, je za delovanje medijev in demokracije osrednjega pomena.  (Večer, 20.03.2023)