07.09.2021
Koliko svinca imajo v krvi 3 leta stari otrovi iz Mežiške doline ?

Znani so rezultati vsebnosti svinca v krvi otrok Zgornje Mežiške doline, ki so sodelovali v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki ga izvaja ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V letošnjem letu so na odvzem vzorcev krvi povabili 129 triletnikov iz Zgornje Mežiške doline. Zbrali so 81 vzorcev krvi, pri čemer so dodatno vključili tudi nekaj otrok, kjer so družine same izrazile interes za odvzem, v obdelavo podatkov pa je bilo zajetih 66 rezultatov. Letošnje rezultate je za naš radio pokomentiral vodja programa iz ravenske enote NIJZ, Matej Ivartnik: „Ciljna vrednost programa je bila presežena pri 4 (6 %) otrocih. Odziv je bil slabši kot v preteklih letih, rezultati pa primerljivi z letom 2019 in nekoliko slabši kot v lanskem letu. V mesecu juniju smo na NIJZ OE Ravne izvedli odvzem vzorcev krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline. Skupno so bili odvzeti vzorci krvi pri 81 otrocih. Vzorci krvi so bili odvzeti v laboratorijih ZD Ravne v Mežici, Črni in Ravnah na Koroškem. Laboratorijske analize na vsebnost svinca v krvi so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana“.V analize je bilo vključenih 66 rezultatov, ki so ustrezali kriterijem starosti (24 do 48 mesecev) in naslova stalnega bivališča (občini Črna na Koroškem in Mežica). Na ta način je zagotovljena primerljivost s predhodnimi leti. Pri štirih (4) otrocih je bila ugotovljena vsebnost svinca v krvi 100 mikrogramov oz. več na liter krvi. To predstavlja šest odstotni (6,1 %) delež, kar je nekoliko več, kot v predhodnih dveh letih in malo presega ciljno vrednosti programa (do leta 2022 manj kot 5 % otrok z vsebnostjo svinca v krvi ≥ 100 µg/l. Vrednosti nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi je imelo 40 otrok, kar pomeni 61 % delež.

»Tudi letos smo izpeljali vzorčenje krvi otrok na vsebnost svinca. Nekoliko razočarani smo nad odzivom, ki je slabši, kot v preteklih letih. Analiza vzorčenja je pokazala slabše rezultate, kot v letu 2020. Rezultati so bolj primerljivi tistim iz leta 2019. So pa v zadnjih 3 letih rezultati precej boljši, kot v obdobju 2016-2018. Za naslednje leto si želimo predvsem boljšega odziva, seveda pa tudi dobrih rezultatov.« je povedala zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica NIJZ OE Ravne.

Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol so pokazali višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih, kar ustreza povprečju preteklega obdobja. Na žalost ustreza ugotovitvam preteklih let tudi frekvenca suhega pometanja za čiščenje površin. Ponovno ankete potrjujejo, da to izvajajo skoraj v vsakem tretjem gospodinjstvu z mlajšimi otroki. S pometanjem odstranimo večje delce, dviguje pa se droben prah in ravno ta najlažje vstopa v telo otrok in ogroža njihovo zdravje. Površine v onesnaženem okolju je zato potrebno čistiti z mokrim brisanjem ali sesanjem, kjer je zagotovljena filtracija drobnega prahu (HEPA oz. vodni filter).

V letu 2021 smo vzorce krvi odvzeli tudi nekaj otrokom, ki so bili starejši oz. živijo izven območja, kot ga določajo kriteriji. Otroke smo vključili na podlagi pobude staršev. Zanimivo je, da smo pri nekaterih ugotovili visoke vrednosti svinca v krvi, kar povezujemo z bivanjem na najbolj obremenjenem območju v samem centru Žerjava oz. poklicno izpostavljenostjo staršev otrok.

V zadnjih treh letih rezultati kažejo, da smo zastavljenemu cilju (manj kot 5 % otrok z vrednostjo svinca v krvi 100 in več µg/l) zelo blizu. Želeli pa bi si nadaljnjega nižanja vsebnosti svinca v krvi otrok, kar bi v prihodnjih letih zahtevalo dodatne ukrepe in prilagoditve za zmanjšanje izpostavljenosti otrok svincu. Prihodnje leto se program končuje, tako da bodo tri letniki še zadnjič povabljeni na odvzem vzorcev krvi, kjer bo znano, koliko svinca imajo v svoji krvi.