25.03.2020
Vzpostavljene mejne kontrole pri vstopu v državo

Na podlagi Odloka vlade republike Slovenije je od od polnoči dalje, na
mejnih prehodih z Republiko Avstrijo slovenska policija vzpostavili kontrolne točke.
Na območju Policijske uprave Celje sta kontrolni točki na mejnih prehodih
Holmec ,Vič obe odprti med 5. in 23. uro, medtem ko na mejnem prehodu Radlje policija le patruljira.
Kontrolne točke so vzpostavljene zaradi temeljitejše zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni.
Vstop v Republiko Slovenijo bo dovoljen tujcu, če bo predložil dokazilo s katerim bo izkazal negativen izvid na Covid 19. Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne bo predložil, se mu bo vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovolil, če bo njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne bo kazal jasnih znakov okužbe zgornjih dihal.
Vstop v Republiko Slovenijo bo dovoljen državljanu Re­publike Slovenije in
osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če bo
imel višjo temperaturo od 37,5 °C ali bo kazal jasne znake okužbe zgornjih
dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane
Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh
državne meje , čezmejne delovne migrante, tovorni promet in potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, ter tranzit izvajan v obliki humanitarnih konvojev.
Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav,
ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Policija je zaenkrat vzpostavila kontrolne točke na prostem, pričakujejo pa ,da bodo v kratkem dobili šotore. Pri zdravstveni oceni sodelujejo tudi s civilno zaščito.

Davi na vstopu v državi ni bilo veliko prometa, zato tudi ni bilo zastojev na avstrijski strani.