DNEVNO INFORMATIVNI PROGRAM

Dnevno informativni program  je sklop različnih informativnih vsebin radijske postaje. Poleg splošnega obveščanja o svetovnih in državnih dogodkih, je njegov cilj redno in objektivno, ter uravnoteženo  obveščati publiko tudi o lokalnih dogodkih. Obseg spremljanja in objavljanja lokalnih informacij je na naši radijski postaji mnogo večji,  kot ga v svojo ponudbo lokalnih informacij dajejo osrednji slovenski elektronski in klasični mediji s svojimi dopisništvi.

Poročila so v programu Koroškega radia v dnevnem programskem času na vrsti vsako uro, to je od 07.00 do 19.00 ure. V kratkih poročilih ob polni uri so lokalne vesti uvrščene po pomenu, navadno po vesteh iz Slovenije in sveta. Več pozornosti je lokalnemu informiranju namenjeno v osrednjih poročilih ob 14.30 uri, ter v zadnjih poročilih z lokalno vsebino ob 17.00 uri. V obojih poročilih so lokalne informacije od ostalih ločene s posebnim avizzom pod naslovom Iz naših krajev. Poročila so v navedenih terminih predvajana vsak delovni dan v celotnem letu.

Po osrednjih poročilih je na vrsti Info blok, kjer so lahko posamezne teme, ki so v poročilih zaradi časovne stiske le omenjene, izčrpneje obdelane. Navadno gre za kakovostnejše avtorske prispevke z aktualnim virom informacij. Če to še ni dovolj v dnevno informativni blok uvrščamo tudi  okrogle mize, ki so na sporedu ob četrtkih in petkih med 10.00 in 11.00 uro. Sodelujejo lahko tudi poslušalci.

Avtorji dnevno informativnega programa so profesionalni in honorarni novinarji Koroškega radia:  Irena Fasvald, Marko Vrečič, Ajda Prislan, Katja Gole, Ivo Mlakar, Željko Kljajič, Matej Nabernik in drugi.