23.10.2019
Korošci najbolj bogati ?

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je skupni dohodek gospodinjstva po davčnih in drugih odbitkih, ki je na voljo za porabo ali varčevanje, deljen s številom članov gospodinjstva. Po tem kriteriju, ki ga objavlja Statistični urad republike Slovenije in ki velja za leto 2018 , je koroška regija med dvanajstimi statističnimi regijami na prvem mestu. Zadeva bi bila zelo presenetljiva, če ne bi že v letu 2017 koroška regija prav tako zasedala prvega mesta.

Bolj natančno. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji, preračunan na prebivalca, je v letu 2018 znašal v povprečju 11.872 EUR. Najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca je imela koroška, najnižjega pa pomurska statistična regija. V koroški regiji je znašal 12.970 EUR, in je bil od povprečnega v Sloveniji višji za 9,2 %. Za koroško regijo so na lestvici jugovzhodna Slovenija, torej Dolenjska, sledi Ljubljana z okolico in Gorenjska. Že omenjeno zadnje Prekmurje za Koroško zaostaja za dobrih 17 odstotkov.

Razpoložljiv dohodek gospodinjstev je tudi eden od najpomembnejših indikatorjev s katerim se meri nevarnost revščine. 60 ali manj odstotno doseganje povprečnega dogodka gospodinjstva že pomeni veliko stopnjo tveganja revščine.

Interpretacije zakaj so podatki za koroško regijo tako ugodni ne poznamo, bi pa lahko razmišljali v smeri velike števila zaposlenih, ki delajo v sosednji Avstriji, če gledamo prihodke. Če gledamo odhodke pa demografska kriza, ki tepe Koroške , pri tem kriteriju zaradi manjšega števila članov gospodinjstev povečuje ta kazalnik.