06.09.2019
Obnovljena GTP Plešivec

Gozdno-turistična pot Plešivec je ena daljših in dobro označenih krožnih gozdnih poti, meri 10 kilometrov, z višinsko razliko okrog 500 m, ki pohodnike popelje po slikovitih pobočjih Uršlje gore ali Plešivca. Toda vetrolom, ki je slovenske gozdove prizadel konec leta 2017, je to gozdno-turistično pot močno poškodoval. Družba slovenski državni gozdovi se je odzvala na prošnjo TD Slovenj Gradec in finančno podprla obnovo poti.  Na delu poti GTP Plešivec je bila potrebna vzdolžna položitev brun v dolžini 6 m ter širini 1 m, s čimer se je zagotovil varen prehod nad jarkom. S pomočjo sredstev SiDG so postavili tudi klopi na počivališču ob mlinu, delujočem na vodni pogon, in na posameznih točkah ob poti. Potrebna je bila tudi zamenjava polomljenih smerokazov in tabel ter čiščenje  zarasti ob poti. Obnova gozdne-turistične poti Plešivec za SiDG predstavlja enega od projektov spodbujanja socialnih funkcij gozda. Družba SiDG je po zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS zavezana zagotavljanju socialnih funkcij gozda, med katerimi sta turistična in rekreativna funkcija gozda zelo pomembni. Osnovno načelo našega dela je tako poleg trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi tudi večnamensko gospodarjenje. Pot Plešivec je pripravljena na tradicionalni pohod, ki bo jutri, v soboto, 7. septembra. Pohodniki se bodo zbrali ob 9. 30 pred gostilno Balek v Suhem dolu.

KV