05.09.2019
100 let PD Prevalje

Planinsko društvo Prevalje letos praznuje 100. obletnico. Po tem, ko so se Slovenski planinci organizirano združili v prvo planinsko organizacijo, so se tudi v Mežiški dolini s koroško podružnico v Pliberku odločili, da po plebiscitu svoj sedež preselijo na Prevalje. Zgodovinarji si niso povsem enotni o natančnem datumu nastanka društva, vendar je gotovo, da je planinska dejavnost na Koroškem ponovno zaživela po prvi svetovni vojni prav v letu 1919. Planinsko društvo Prevalje ima tako kot datum ustanovitve zapisan 8. avgust 1919 in je najmnožičnejše in tudi najbolj aktivno društvo v občini. V vseh stotih letih se je zvrstilo 13 predsednikov društva, društvu pa je bila leta 1946 dodeljena tudi koča na Uršlji Gori, ki sodi med najbolj obiskane planinske postojanke v Sloveniji. Z Uršljo Goro so Prevaljski planinci tesno povezani tudi zaradi tradicionalnih prireditev, ki jih vsako leto pripravljajo. Gre za vsakoletna srečanja srečanja Prevaljčanov na Uršlji Gori in zimska kulturna srečanja, ki so zelo dobro obiskana. Dobro sodelujejo tudi z zaposlenimi na oddajniku, z župnijo Stari Trg, ki upravlja cerkev na Uršlji Gori, pa s čebelarji, ki so z dvema panjema dopolnili znamko najvišje ležečih objektov prav na Uršlji Gori. Prevaljski planinci z mentoricami v vrtcu in šolah skrbijo tudi za podmladek. To soboto, 7. septembra pa bodo slovesno obeležili 100. obletnico društva prav na Uršlji Gori. Poleg proslave ob 100-letnici društva bo na gori tudi vsakoletno srečanje Prevaljčanov v okviru “Jesenskih srečanj” in letošnje “Srečanje koroških planincev”. Začetek proslave in kulturnega programa bo točno opoldne, eno uro prej, ob 11. uri pa bo v cerkvi sveta maša.

Planinsko društvo Prevalje je ob visokem jubileju izdalo tudi zbornik, Koroško filtelistično društvo pa bo ob 100 letnici društva pripravilo posebno izdajo  z dotiskom na kuverti in priložnostnim poštnim žigom, ki bo v uporabi na Pošti Prevalje v soboto, 7. 9. in še 14 dni z možnostjo priložnostnega žigosanja. 

KV