12.04.2019
Zdravniki ZD Slovenj Gradec preklicujejo soglasja za nadurno delo

Šest zdravnikov iz Zdravstvenega doma Slovenj Gradec je včeraj napovedalo preklic soglasja za nadurno delo s prvim majem. Do te odločitve, kot so zapisali v pismu za javnost, jih je pripeljala izgorelost in nemoč zagotavljati pacientom varno, strokovno in empatično obravnavo. Kot navajajo, so že od ustanovitve regijskega Urgentnega centra Slovenj Gradec smo opozarjali, da samo zdravniki ZD SG ne bodo uspeli zagotavljati neprekinjenega 24-urnega dela v UC, ker s pomanjkanjem zdravnikov težko zagotavljajo že delo rednih ambulant v ZD. Kljub ponavljajočim pozivom k pomoči in dialogu pa so pri ostalih organizatorjih zdravstvenih storitev v regiji naleteli na gluha ušesa in nepripravljenost na reorganizacijo dela in prerazporeditev obremenitve na vse udeležence iz koroške regije. Kot še navajajo, trenutno 4 specialisti družinske medicine in dva specializanta pokriva 24-urno delovanje v UC. V urgentni regijski center se steka ne samo populacija slovenjgraške in mislinjske občine, ampak tudi vse več bolnikov iz območja ZD Dravograd in ZD Ravne na Koroškem ter z velenjskega konca. Za razliko od kolegov v ZD Ravne na Koroškem in ZD Velenje, kjer sta istočasno na voljo 2 zdravnika, v Slovenj Gradcu vse zgoraj opisano delo opravi en dežurni zdravnik. Kot navajajo zdravniki, so se pripravljeni še naprej vključevati v delo v UC, vendar pod drugačnimi pogoji. Želijo opravljati delo med tednom od 20h - 7h, za vikende in praznike 24 ur, s 24-urno delujočo triažo, brez urgentnih stanj na terenu in brez pokrivanja Pediatričnega urgentnega centra.

Ob tem še dodajajo, da zdravniki ZD SG svoje delo opravljajo radi in želijo pacientom ponuditi poleg strokovne obravnave, tudi empatični osebni stik, ki pa ga preutrujeni in izgoreli žal niso sposobni zagotoviti.

Nastala situacija jih je pripeljala do te točke, da jim ni preostalo drugega, kot da prekličejo soglasje za nadurno delo in s tem odprejo polje možnosti za dogovarjanje o boljših pogojih dela za vse. O podrobnostih bomo poročali v naslednjih informativnih blokih.


KV