07.11.2018
Sindikat SKEI s svojimi zahtevami naslavlja podjetja, kjer je položaj najslabši.

Po protestnem shodu, ki ga je 25. oktobra na Ravnah organizirala regijska organizacija Sindikata kovinske in elektro industrije , je cilj sindikata da poskuša realizirati čim več sklepov , ki so jih sprejeli udeleženci shoda. Zahtevali so : dvig osnovnih plač, kjer se mora najnižja osnovna plača v podjetjih na Koroškem izenačiti ali vsaj približati višini minimalne plače; ustrezno finančno stimuliranje vseh zaposlenih in ne samo posameznikov, vključno z izplačilom božičnice; razumljive, enostavne in sodobne plačilne sisteme; višja denarna nadomestila za delo v težkih in nevarnih pogojih dela; perspektivna in finančno privlačna delovna mesta za mlade, s poudarkom na poklice, ki so ključnega pomena za dolgoročni obstoj naših podjetij; ter da ob koncu leta 2018 v podjetjih, kjer je organiziran sindikat SKEI, ne sme biti več izplačila minimalne plače.

Pisne pobude za sestanek z vodstvi podjetij so poslali v vsa tista podjetja, kjer so mnenja, da so problemi največji. Med drugim so dopise posredovali družbam v skupini Sij, Cablexu, Kal, Tro Prevalje in tako dalje.

Predsednik regijske organizacije SKEI Vili Novak povedal, da so postavili rok 20. november. V primeru, da na njihove zahteve do roka ne bo primernega odziva, bodo v teh podjetjih 29. novembra pripravili dveurno opozorilno stavko, če tudi to ne bi pomagalo, pa v nadaljevanju še generalno stavko.