11.01.2018
Družba SiDG ima tudi strokovni svet

Pretekli petek so se na konstitutivni seji sestali člani strokovnega sveta družbe Slovenski državni gozdovi.

Strokovni svet sestavljajo novoimenovani člani tega posvetovalnega organa SiDG, ki jih je ob koncu novembra lani za mandatno obdobje štirih let s sklepom imenovalo Poslovodstvo družbe SiDG. Šest članov strokovnega sveta so izbrali izmed  predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva. Poleg dekana biotehniške fakultete profesor doktorja Mihe Humarja so člani tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Cvetko Zupančič in strokovni tajnik  Miha Koprivnikar, direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem, iz združenja lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici prihaja Igor Milavec, v strokovnem svetu je tudi predstavnik podjetij, ki izvajajo dela v gozdovih, Tomaž Ščuka. Predstavnik organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja je Karel Lipič. Lipič je tudi namestnik predsednika strokovnega sveta, predsedstvo pa je prevzel Damjan Oražem. 

Strokovni svet SiDG je posvetovalni organ poslovodstva družbe. Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih: odsvojitve državnih gozdov, pridobivanju gozdov, pripravi poslovnih načrtov ter vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig. Prav slednja naloga bo najbolj zanimala tudi Korošce, ki v letošnjem letu pričakujemo napovedano vzpostavitev lesnega centra v Otiškem vrhu.

 

KV