07.12.2017
Na naslednji seji tudi o komunali

Po tem, ko na zadnji seji občinski svet na Ravnah ni mogel potrditi nove direktorice javnega komunalnega podjetja Ravne, ker je že predlagana kandidatka za to mesto odstopila, se v tem času pripravlja sprememba odloka o komunalnem podjetju. V njej bodo spremenili oziroma omilili pogoje za imenovanje direktorja. Predvsem bo iz zahtev črtana klavzula, da mora imeti kandidat dve leti izkušenj na vodilnih delovnih mestih. Menijo, da jim bodo razrahljani pogoji omogočili več prostih rok pri izboru novega vodstva. Do aprila 2018 sicer ostaja na čelu podjetja dosedanja direktorica Andreja Jehart. Občinski svet naj bi spremembe potrdil na seji 13. decembra. Če bo odlok spremenjen, bodo v januarju objavili nov razpis, v februarju naj bi stekel kandidacijski postopek, tako da bi imenovanje spravili pod streho še do izteka mandata sedanji direktorici.

Sicer pa novo ravensko komunalno podjetje solidno posluje, ob tem, da so bila izvedena tudi napovedana manjša znižanja cen storitev. V podjetju je zdaj 24 zaposlenih dva sta na novo, ostale pa so prevzeli iz javnega komunalnega podjetja Log. Slednjemu zaenkrat ostajajo še pogrebna in pokopališka dejavnost, ter dejavnost odvoza smeti. Dolgoročno naj bi se slednja tudi izvajala pri javnem komunalnem podjetju Ravne, še bolj verjetno pa v okviru Koroškega centra za ravnanje z odpadki-  Kocerod.