12.10.2017
Temniker ne zapušča občinske uprave Slovenj Gradec

 

V Mestni občini Slovenj Gradec so z Odlokomspreminjali zazidalni načrt Katica zaradi umestitve novega stanovanjskega bloka z neprofitnimi stanovanji, ki ga bo zgradila občina, ob tem pa so v načrtu predvideli gradnjo še enega večstanovanjskega objekta na tem območju. Ravno sprejetje Odloka na občinskem svetu omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja tudi  novemu investitorju. Mestna občina sedaj ureja gradbeno dokumentacijo, župan pa pravi, da bodo blok začeli po predvidenih postopkih graditi prihodnje leto, vanj pa se bodo stanovalci vselili leto kasneje. Sedaj MO čaka ureja dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in pričakuje podpis pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor. 

Na seji občinskega sveta se je razvnela razprava glede Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave  v navezavi na položaj svetovalca župana, Boštjana Temnikerja. Župan Andrej Čas je pred časom napovedal odhod svojega svetovalca zaradi očitane sporne prodaje občinskega parkirišča. Župan Andrej Čas, ki je svojemu svetovalcu Boštjanu Temnikerju odrekel zaupanje, je svetnikom predlagal spremembo odloka  z ukinitvijo delovnega mesta svetovalca za prostorsko načrtovanje, a svetniki s tem predlogom niso soglašali in so menili, da je svetovalec prekoračil pooblastila. Pred tem je župan predlagal sporazumno prenehanje dela, ki ga je ta sprva potrdil, sedaj pa se sporazumno delovnemu mestu ne namerava več odpovedati. Tako je ta tema sprožila različne poglede na ta pravni vozel. Župan  je pojasnil, da je poročilo notranje revizije pokazalo, da napak v samem postopku prodaje občinskega zemljišča ni bilo in s tem ni razlogov za krivdni ali disciplinski postopek. Poslovni razlog bi lahko bil le v primeru prenehanja potrebe po omenjenem delovnem mestu, kar pa svetniki niso sprejeli. Torej razloga za odpoved pogodbe ni in delovno mesto ostane.  

Svetniki so na pobudi odbora za družbene dejavnosti umaknili osnutek Odloka o merilih za sofinanciranje letnega programa športa, ki po uvedbi sprememb sproža dileme, ali v večji meri financiranje nameniti za rekreativne programe občanov ali za treninge klubov in tekmovalne športe. O tem se bodo odločali po temeljiti dodatni razpravi. Je pa bila dodatna točka dnevnega reda potrditev cenilca kot del zunanjega nadzora na predlog Nadzornega odbora občine o zgrajenem športnem objektu na Legnu, z očitkom, da je bila investicija predraga, kljub temu da so jo svetniki potrdili s proračunom. Župan meni, da je cenitev nepotrebna, sredstva niso bila prekoračena in tudi postopki so bili izvedeni korektno.

So pa slovenjgraški svetniki tokrat potrdili višjo ceno socialne oskrbe na domu, ki jo bo občina subvencionirala in uporabniki povišanja ne bodo deležni, se bo pa po sprejetju cen programov vrtca v Slovenj Gradcu na občinskem svetu, za uporabnike cena programov vrtca dvignila od 10 do 15 evrov.

IF