11.08.2017
Vlada RS odobrila dodatnih 200.000 evrov za ukrepe izboljšanja okolja v Zgornji Mežiški dolini

Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji sprejela dopolnitev programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017 

Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolje v Zgornji Mežiški dolini potekajo že deveto leto na podlagi Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.

Ob rednem pregledu izvajanja ukrepov, so junija letos na skupnem sestanku Občine Črna, Mežica, Ministrstvo za okolje in prostor ter Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotovili, da se je letos znova povečal delež otrok – skoraj za 20% , ki imajo povečane vrednosti svinca v krvi.

Predvidevajo, da vsebnost svinca narašča tudi zaradi vremenski razmer v obdobju pred odvzemom vzorcev krvi, ko je značilno sušno obdobje, zaradi česar je posledično večje prašenje na odsekih, ki predstavljajo tveganje za otroke. Absorpcija svinca pri otroku je večja, kot pri odraslih osebah. Zato že manjša količina svinca pri otroku lahko privede do zdravstvenih problemov. Večina težav pa se pojavlja pri otrocih, ki se gibljejo in živijo na območjih, kjer so igrišča in druge površine nepreplastene.

Zato je Vlada potrdila izvedbo dodatnih ukrepov, zlasti na otroških igriščih, majhnih makadamskih površinah v območjih največje naselitve, lokacijah z visoko ocenjenim tveganjem, kjer v preteklosti zaradi zasebnega lastništva oz. drugih razlogov ukrepov niso izvajali. V ta namen je v letošnjem letu iz državnega proračuna zagotovila dodatnih 200.000 EUR.

 

IF