10.08.2017
JKP Dravograd omejilo porabo pitne vode, omejitev tudi v Mislinji in Dovžah


Javno komunalno podjetje Dravograd že nekaj dni prebivalce in koristnike svojega vodovodnega sistema opozarja k omejitvi porabe pitne vode, kajti gravitacijski viri so v tem vročem poletju nekoliko usahnili, prav tako pa so v četrtek ponoči odkrili napako na vodovodnih ceveh na Robindvoru. ​

Direktorica JKP Dravograd, Marija Slavič je povedala, da razumejo nejevoljo ljudi, vendar vsaka rešitev zahteva svoj čas. Zato so na teren ponoči poslali ekipo, ki je na Robindvoru našla napako na ceveh in jo odpravljajo. Ljudje morajo, ko bo napaka odpravljena, vodo pustiti teči tako dolgo, da postane bistra. Prav tako bodo odpravili omejitev pitne vode, ko bodo gravitacijski viri napolnili vodohrane. Komunalni delavci so našli tudi napako v vodoskrbnem sistemu na obmolju Imonta, ki pa jo bodo tudi kmalu odpravili. Letos je suša precejšnja, pravijo, pomanjkanje vode pa čutijo tudi drugod.

Komunalno podjetje Slovenj Gradec je omejilo porabo pitne vode iz vodooskrbnega sistema Mislinje in Dovž. Omejitev pomeni, da je dovoljena poraba pitne vode v gospodinjstvu za prehrano in osebno higieno ter za napajanje živine. Nikakor pa vode ne trošimo za zalivanje zelenic in vrtov, polnjene bazenov ter pranje avtomobilov in podobno. V občinah, ki sodelujejo v projektu izgradnje vodovoda s črpališči v Dravski dolini, bodo kmalu dokončno rešile problem pomanjkanja pitne vode.

IF