15.02.2017
Koroška kmetijsko gozdarska zadruga posluje pozitivno;

Koroška kmetijsko gozdarska zadruga z okoli tisoč člani sodi med največje slovenske zadružne enote, poslovanje zadruge pa je odvisno od nakupa in prodaje kmetijskih proizvodov, kjer ceno narekuje trg. Zaradi precej nestabilnega stanja kmetijstva v zadnjih letih, ki ga spremljajo nizke odkupne cene mesa in pa predvsem mleka, se tudi zadruge soočajo z izzivi pri poslovanju. Ker pa kmetje tako rekoč nimajo drugih možnosti in se še vedno, vsaj na Koroškem, pretežno ukvarjajo z živinorejo, se najverjetneje zadrugam ni bati, da bi se soočale s prevelikimi finančnimi težavami. Tako je poslovanje Koroške kmetijsko gozdarske zadruge kljub krizi v kmetijstvu precej uravnoteženo, leto 2016 so zaključili pozitivno, pojasnjuje direktorica Danica Ramšak. Več kot 32 milijonov prometa v lanskem letu so ustvarili z odkupom mleka, mesa in lesa, količino vsega odkupa so povečali. Medtem ko mleko v 90 odstotkih prodajo Mlekarni Celeia, preostalih 10 pa Ljubljanskim mlekarnam, tudi večino mesa pristane na slovenskem trgu, pa odkupljen les, lani so ga odkupili preko 39. tisoč kubičnih metrov, v celoti izvozijo v sosednjo Avstrijo.

KV