07.04.2021
Na Muti bodo obnavljali večstanovanjske objekte in izboljšali fond stanovanj


Občina Muta ima večje načrte za obnovo večstanovanjskih hiš na Zgornji in Spodnji Muti, občinski svet Muta je že ob sprejemu proračuna za leti 2021 in 22 sprejel zavezo za obnovo starejših objektov.

Svetniki občine Muta so sprejeli predlog sklepa o finančnem načrtu investicijsko – vzdrževalnih del stanovanjskega sklada za letošnje leto. Občina Muta razpolaga s 115 stanovanjskimi enotami, ima pa več starejših objektov, z več stanovanji, ki jih bodo obnovili. Župan občine Muta, Mirko Vošner je omenil večstanovanjski objekt skupaj z drugimi deležniki na Mariborski cesti 2 , kjer bodo prenovili najprej streho in nato objekt še energetsko sanirali, uredili pa tudi novo fasado. Na Spodnji Muti pa bodo obnovili tri večstanovanjske objekte v Kovaški ulici 18 in 13. Za obnovo imajo na voljo 117 tisoč evrov, aktivirali pa bodo tudi rezervni sklad za slabih 30 tisoč evrov, s tem pa bodo znatno izboljšali stanovanjski fond občine Muta.

Občina Muta je že pred časom ponudila najemnikom stanovanj zamenjave med večjimi in manjšimi stanovanji, vendar dobra tretjina občanov želi obdržati večja stanovanja in plačati zanje tržno najemnino. Želeli so večja stanovanja za družine, posamezni stanovalci pa bi se preselili v manjša.

V občini Muta pa bodo imeli občani kmalu možnost tudi gradnje individualnih hiš, saj je občinski svet Muta dal zeleno luč tudi za odkup zazidalnih parcel z lastniki zemljišč v naselju SE3, kjer bo možno graditi okoli 16 novih individualnih hiš.

 

IF