VOLILNA PRAVILA ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018

 Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2017) in z Odlokom o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, 25/2017) Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, izdajatelj programa Koroški radio, določa in objavlja obseg, pogoje in način izrabe programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, kandidatnih list, političnih strank in njihovih programov za državnozborske volitev, ki so razpisane za nedeljo, 3. junija 2018.

 

Koroški radio bo med volilno kampanjo, s prispevki v svojem rednem informativnem programu po izboru in v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in v skladu z uredniško politiko medija enakopravno in samostojno odločal o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov.

 

Vsem političnim strankam ponujamo tudi možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja. Pri tem ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidate ali politične stranke. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

 

V skladu s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji pa je obvezna objava naročnika oglasa. Naročena komercialna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja v času državnozborske volilne kampanje.

 

Pri objavi raziskav javnega mnenja o političnih strankah bo Koroški radio deloval v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ki med drugim določa, da je obvezna navedba izvajalca, metodologije in naročnika raziskave ter da sedem dni pred dnem glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o političnih strankah.

 

Pritožbe:

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo politične stranke, interesenti ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na odgovorno urednico. Odgovorna urednica mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane, v skladu z zakonom je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

 

Kontaktni elektronski naslov Koroškega radia v času volilne kampanje: info@koroski-radio.si

 

Andreja Ogriz,

direktorica in odgovorna urednica