01.07.2024
Sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih

Študentje lahko od danes na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 11.950 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4594 za sprejem in 7356 za podaljšanje bivanja, ter 38 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Po podatkih ministrstva za visoko šolstvo višina mesečne subvencije v študijskem letu 2024/2025 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 27,8 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta.

Tudi študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, morajo vlogo oddati prek istega portala do najkasneje 16. avgusta.