21.06.2024
Koliko je slovenija napredovala od osamosvojitve?

Pri statističnem uradu republike Slovenije so izdali nekaj podatkov, ki kažejo na napredek in spremembe od osamosvojitve leta 1991. 

Tako so zapisali, da je Slovenija leta 2023 doživela pomembne spremembe in izboljšave, kar kaže na napredek države od osamosvojitve. Povečanje števila prebivalcev, izboljšanje izobrazbene ravni, rast delovne aktivnosti in stabilizacija inflacije so le nekateri kazalniki napredka od leta 1991.

Slovenija je na začetku leta 2023 imela 2.116.972 prebivalcev, kar je 5,9 % več kot ob osamosvojitvi leta 1991. V tem obdobju se je spremenila starostna in spolna sestava prebivalstva, ter razmerje med domačimi in tujimi državljani. Delež mlajših od 15 let se je zmanjšal na 15 %, medtem ko se je delež starejših od 64 let povečal na 21,4 %. Znatno se je povečalo tudi število tujih državljanov, predvsem iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije.

Raven izobrazbe se je občutno zvišala. Leta 2013 je terciarno izobrazbo imelo 19,4 % prebivalcev, do leta 2023 pa se je ta delež povečal na 25,9 %. Izobrazba igra ključno vlogo pri izboljšanju finančnega položaja posameznikov in zmanjšanju tveganja socialne izključenosti, kar je še posebej očitno pri otrocih bolj izobraženih staršev.

Marca 2023 je bilo v Sloveniji delovno aktivnih 944.300 oseb, kar je najvišje število doslej. Stopnja prostih delovnih mest je bila 2,5 %, najvišja pa v gostinstvu. Tuje delovne sile predstavljajo pomemben delež zaposlenih, največ jih prihaja iz Bosne in Hercegovine.

Plače moških so v povprečju za 5,1 % višje od plač žensk. Največje razlike so vidne v sektorjih matematike, statistike in prava. Letna inflacija se je umirila na 4,2 %, kar je bistveno manj kot v preteklih letih.
 

Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je leta 2023 znašal 29.753 EUR, kar je skoraj šestkrat več kot ob osamosvojitvi. Vrednost uvoza je presegla vrednost izvoza, predvsem zaradi uvoza kemičnih izdelkov in strojev iz Švice, Kitajske in Nemčije. Hkrati se je povečal tudi izvoz, zlasti v Švico, Nemčijo in Italijo.

Turizem v Sloveniji cveti. Leta 2023 je Slovenijo obiskalo 6,2 milijona turistov, ki so ustvarili 16,1 milijona prenočitev. Večino prenočitev so opravili tuji turisti, največ iz Nemčije. Na področju energije je Slovenija še vedno odvisna od uvoza, saj domača proizvodnja zadostuje le za 53 % potreb.

Država je v zadnjih desetletjih dosegla velik napredek, kar dokazuje njeno sposobnost prilagajanja in rasti v dinamičnem svetovnem okolju, so še zapisali pri SURSU.