18.06.2024
Nov Korak k Dokončanju Tretje Razvojne Osi 

Pri Darsu so naredili pomemben korak k dokončanju 17,5 kilometra dolgega odseka hitre ceste tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Prejšnji teden so namreč prejeli gradbeno dovoljenje za viadukt Ravne 1 v sklopu del E (Velunja). Prav tako so prejeli sodbo upravnega sodišča, s katero je pravnomočno postalo dovoljenje za navezovalno cesto N1 Konovo v okviru sklopa H.

Skupno 17,5 km dolg odsek hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem velja zaradi težavnega terena za enega zahtevnejših odsekov na našem avtocestnem omrežju. Na njem bodo trije predori, trije pokriti vkopi, 16 viaduktov, sedem mostov ter deset nadvozov in podvozov. Gre za izjemen tehnični in finančni zalogaj, so sporočili z Darsa.

Trenutno se gradbena dela izvajajo na treh sklopih, pri čemer so dela na sklopu D (Gaberke) že zaključena. Gradnja poteka na sklopu F (Jenina pri Podgorju pri Slovenj Gradcu) in bo zaključena letos ter na dveh sklopih pri Velenju, in sicer na sklopu B (Škalsko jezero) in sklopu H (Konovo).

Na Darsu ob tem pričakujejo, da bodo do konca letošnjega leta pridobili še manjkajoča gradbena dovoljenja za odsek hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. Nadaljevanje gradnje pa je odvisno od pridobitve pravnomočnih gradbenih dovoljenj.