12.06.2024
Razprava o cesti Slovenj Gradec Dravograd

V Kulturnem domu v Slovenj Gradcu je včeraj potekala javna obravnava državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za odsek tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Dravogradom. Javno razgrnitev je vodil Miran Gajšek državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor. Razgrnitve se je udeležilo kar precej prebivalcev tako občine Slovenj Gradec kot občine Dravograd. Gradivo bo na voljo v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, občine Dravograd in v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor v Ljubljani od 10. junija do petka 12. julija 2024. Gradivo je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani gov.si. Sam načrt bo v javni razpravi naslednjih pet tednov in v tem času pričakujejo predloge, vprašanja in pobude prebivalcev obeh občin, te pa lahko pošljete tudi preko spletne pošte na gp.mnvp@gov.si, obvezno s pripisom DPN Slovenj Gradec €“ Dravograd.

Načrtovano državno cesto sestavljajo trije značilni deli:

ˆ’ štiripasovna cesta med Otiškim vrhom oziroma mejo z občino Ravne na Koroškem in priključkom Slovenj Gradec €“ jug (v nadaljnjem besedilu: štiripasovna cesta),

ˆ’ dvopasovna navezovalna cesta med Dravogradom in Otiškim vrhom (v nadaljnjem besedilu: navezovalna cesta) ter

ˆ’ dvopasovna obvozna cesta po južnem robu Dravograda (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Dravograd).

Štiripasovna cesta se bo začela na stičišču s traso načrtovane državne ceste odseka Slovenj Gradec-jug €“ Velenje, kjer je tudi umeščen priključek Slovenj Gradec jug. Poteka po vzhodni strani Slovenj Gradca, z viaduktom prekorači Mislinjo in se nadaljuje po Legenski planoti, kjer je načrtovan tudi pokriti vkop. Po prečkanju Barbarinega potoka se usmeri v predor Gradišče. Za izhodom iz predora je v dolini Mislinje umeščen priključek Slovenj Gradec €“ sever. Takoj za priključkom Slovenj Gradec - sever se trasa usmeri med pobočje in Mislinjo. V nadaljevanju poteka

vzporedno z Mislinjo, naselje Sv. Jedrt obide v pokritem vkopu ter v nadaljevanju visoko nad Bukovsko vasjo. Pri Bukovski vasi preide preko doline na pobočje Selovca. Naselje Šentjanž pri Dravogradu obide na pobočju po zahodni strani. Za naseljem se usmeri proti Ravnam na Koroškem in se zaključi na meji občine Ravne na Koroškem in občine Dravograd, kjer je trasa usklajena s točko navezave bodoče trase državne ceste Otiški Vrh €“ Holmec. 

Tekom razprave so udeleženci izpostavili nekaj večjih problemov. Prvi je kako bo z nadomestilom kmetijskih zemljišč, ki bodo izgubljena zaradi izgradnje ceste in odgovor je bil, da bodo ravnali pač v skladu z zakoni. Kot večji problem je bilo izpostavljena tudi umestitev bencinskega servisa znotraj navezovalne pentlje na severu Slovenj Gradca. Večina udeležencev je bila namreč mnenja, da je postavitev servisa povsem nepotrebna, oziroma, bi ga prestavili v Podgorje, kjer bo počivališče za kamione. Najtežje vprašanje pa je tudi rušenje stanovanjskih in gospodarskih objektov. Na načrtovani trasi naj bi podrli 51 stanovanjskih stavb, 33 v občini Dravograd in 18 v občini Slovenj Gradec. Sicer glede štiripasovnice še ni nič odločeno in vsi, ki imajo pripombe, pomisleke in predloge imajo sedaj pet tednov časa, da jih podajo naprej. O DPN-ju naj bi v parlamentu odločali nekje v jeseni.