10.05.2024
Na območju Velenja imajo v modrih conah na voljo 3.030 zunanjih parkirnih mest ter 1.353 parkirnih mest v garažnih hišah

V letu 2023 so v Velenju uspešno pristopili k celoviti ureditvi sistema parkiranja avtomobilov v modrih conah, saj so se odzvali na želje in potrebe obiskovalcev ter stanovalcev tako v mestnem središču kot izven njega. Znižali so cene letnih kart za parkiranje v garažnih hišah z 250 na 200 evrov ter cene mesečnih kart s 25 na 20 evrov, in sicer z namenom sprostitve parkirnih mest v strogem središču mesta in spodbujanja občanov, ki živijo v bližini modrih con, da se odločijo za trajnostne načine prevoza. Zabeležili so 7-odstotni porast nakupa kart v primerjavi s preteklim letom; v garažnih hišah pa 23-odstotni porast nakupa mesečnih in 41-odstotni porast nakupa letnih kart. Na področju urejanja mirujočega prometa je cilj MOV spodbujati trajnostne oblike mobilnosti, zato smo se osredotočili na sprostitev parkirnih mest v strogem središču mesta ter spodbujanje občanov v bližini modrih con, da svoje vsakodnevne poti opravljajo peš, s kolesom ali javnim prevozom Lokalc.

 

Na območju Velenja imajo v modrih conah na voljo 3.030 zunanjih parkirnih mest ter 1.353 parkirnih mest v garažnih hišah. Modre cone omogočajo brezplačno parkiranje do določenega časa (od 30 do 90 minut, odvisno od cone), medtem ko je parkiranje v garažnih hišah možno po ugodnih cenah. Poleg tega so vzpostavili štiri elektro polnilne točke za električne avtomobile, in sicer dve pri Mestni občini Velenje in dve v garažni hiši Mercator.