08.05.2024
Zaposlitveno karierni sejem tudi s koroškimi ponudniki

Eden največjih vseslovenskih zaposlitveno-kariernih dogodkov pri nas bo jutri potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve pripravlja sejem zaposlitvenih priložnosti, ki bo združil več kot 250 delodajalcev ter predstavnikov različnih ustanov s področja kariernega svetovanja in zaposlovanja. Udeležili se ga bodo številni Korošci, pravi vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje, Jasmina Uršič.

Kot vemo, se številni delodajalci soočajo s precejšnjim pomanjkanjem delovne sile, zato si tudi s tem dogodkom prizadevamo poiskati razpoložljivo delovno silo iz vseh dostopnih kadrovskih bazenov ter v največji možni meri aktivirati delovni potencial, ki je na voljo. 

Na dogodku bo sodelovalo več kot 250 delodajalcev iz vse Slovenije, ki zaposlujejo več kot 16.000 oseb iz zasebnega in javnega sektorja, ter praktično iz vseh dejavnosti, kot tudi ključne ustanove s področja kariernega svetovanja in zaposlovanja.

Sejem je za vse sodelujoče in obiskovalce brezplačen, namenjen pa je različnim ciljnim skupinam obiskovalcev:

  • od šolajoče se mladine in študentov,

  • do brezposelnih in tistih, ki so zaposleni, pa iščejo nove zaposlitvene priložnosti,

  • prav tako želimo privabiti zaposlene tik pred upokojitvijo, tujce, prosilce za mednarodno zaščito in druge ter ustvariti vzajemno korist za vse udeležence.

Pripravili smo tudi zelo bogat obsejemski program: na dogodku bomo predstavili približno 40 različnih vsebin, ki so trenutno izredno aktualne, kot npr. področje zaposlovanja tujcev, informacije o možnostih zaposlovanja in življenja v tujini, kot tudi aktualne informacije s področja delovnopravne zakonodaje, zdravja in varstvu pri delu, pokojninskega zavarovanja. Na voljo bodo tudi informacije o možnostih usposabljanja, izobraževanja, štipendiranja, prav tako bomo zainteresirane seznanili s poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo ter še veliko več.

Celotna prireditev, kjer se bodo delodajalci in partnerji predstavili vsem zainteresiranim ter se lahko neposredno spoznali med seboj, bo potekala v Kompleksu B Gospodarskega razstavišča.

Prireditev se bo za obiskovalce odprla ob 10:00 in zaključila ob 18:00.

Ob 11:00 je predvidena uradna otvoritev, na tem prizorišču pa bodo ves čas sejemskega dogajanja potekali tudi kratki zanimivi pogovori s posameznimi delodajalci in drugimi.

Poglejte več informacij o razstavljavcih in programu: Sejem zaposlitvenih priložnosti