21.11.2023
Koroška osrednja knjižnica prejemnica nagrade Zveze splošnih knjižnic

Koroška osrednja knjižnica prejemnica nagrade Zveze splošnih knjižnic Združenje splošnih knjižnic je Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika podelilo nagrado za najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic za leto 2023 na področju storitev za uporabnike, in sicer za storitev osebni knjižničar.Združenje splošnih knjižnic razpisuje nagrado za najboljše projekte z namenom spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela ter na področju vodenja knjižnic. Za nagrado splošnih knjižnic se je letos potegovalo 14 projektov, med katerimi je projekt Koroške osrednje knjižnice, osebni knjižničar, prejel vse točke in ugledno nagrado Zveze splošnih knjižnic. Knjižnica je nagrado prejela v sklopu slavnostne prireditve ob tednu splošnih knjižnic, ki je v ponedeljek, 20. novembra 2023, potekala v ljubljanskem Centru Rog.Kaj je projekt osebni knjižničar?V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika deluje kompetenčni center za lahko branje, katerega ciljna skupina so uporabniki ranljivih skupin. Ti večkrat potrebujejo (p)oseben pristop, saj imajo pogosto težave z vzpostavljanjem socialnih kontaktov in potrebujejo vnaprej znane ali predvidljive situacije v nekem okolju. V sklop storitve osebni knjižničar spadata tudi pomoč pri izbiri knjižničnega gradiva za izposojo in dostavo knjig na dom ali v izbrani center, kjer uporabnik prebiva. Uporabnike ranljivih ciljnih skupin po dogovoru vključujemo tudi v delovni proces na podlagi dogovora o prostovoljskem delu. Tu prav tako upoštevamo princip osebnega knjižničarja €“ vnaprej določeni in poznani knjižničar nastopi v vlogi mentorja. Tako omogočamo večjo vključenost teh uporabnikov na vseh življenjskih področjih. Dolgoročni učinek storitve osebni knjižničar vidimo v večjem zadovoljstvu uporabnikov ranljivih ciljnih skupin in posledično večjem obisku knjižnice. Storitev osebni knjižničar ima pozitivne učinke na:

- večjo uporabo knjižnice,

- boljše informiranje,

- socialno vključenost,

- enakopravnost ranljivih ciljnih skupin.