24.05.2023
Naj prostovoljci 2023 na Koroškem


Slovenska filantropija med 22. in 28. majem tradicionalno organizira Nacionalni teden prostovoljstva, ko se prostovoljcem zahvalijo za njihovo udejstvovanje in ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva.

Nacionalni teden prostovoljstva je letos namenjen vlogi prostovoljstva pri ohranjanju duševnega zdravja, prostovoljstvo kot varovalni dejavnik prispeva k smislu in zadovoljstvu v življenju, zmanjšanju občutkov osamljenosti in bolj vključujoči skupnosti. Včeraj na slovesnem dnevu prostovoljstva v Žalcu, so podelili različne nazive, ki so jih prejeli tudi Korošci.

Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcev v letu 2023 in za izjemen doprinos k spodbujanju in razvoju prostovoljstva znotraj šolskega sistema, je prejela prejme Metka Čebulj, na predlog Gimnazije Ravne na Koroškem. Metka Čebulj že od leta 1992 vodi prostovoljstvo na Gimnaziji Ravne na Koroškem. Kot mentorica je izredno predana prostovoljskemu delu.

Naziv Naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi  za leto 2023 je prejela Vesna Burjak, zaposlena na OŠ Črna na Koroškem, je dolgoletna prostovoljka na različnih področjih in deluje kot povezovalni člen v svojem kraju. Številne prostovoljske aktivnosti izvaja ne samo v okviru šole, ampak tudi v Društvu prijateljev mladine Črna, Društvu literatov Mežiške doline, Kulturnem društvu Franc Piko in drugih.

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je v v tem šolskem letu že devetič potekal natečaj Junaki našega časa. Učenci, dijaki in njihovi mentorji so se ponovno angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe. Letos je med prejemniki Srednja Zdravstvena šola Slovenj Gradec, kjer prostovoljstvo izvajajo že 25 let. Prostovoljci in prostovoljke se vključujejo v raznovrstne lokalne akcije, med temi pa izstopa njihov projekt E-učenja in izobraževanja Seniorjev, Koordinatorica in mentorica na šoli je Jasna Kolar Macur, skupaj pa so dijaki in dijakinje zabeležili kar 1.640 prostovoljskih ur.

Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa so naziv Prostovoljstvu prijazna občina pridobile Občina Dravograd: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva v skupnosti, sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami, Občina Črna na Koroškem: za vključevanje prostovoljskih organizacij v strateško načrtovanje razvoja občine in spodbujanje prostovoljstva na raznolikih področjih,, za aktivno in zgledno skrb za starejše , Mestna občina Slovenj Gradec: za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, zagotavljanje prostorskih pogojev, dodatno točkovanje prostovoljskega dela v javnih razpisih, aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, brezplačne prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi. Občina Mislinja  za podporo prostovoljskim organizacijam, brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane, projekt razdeljevanja hrane in zahvalo prostovoljcem. Občina Radlje ob Dravi: za vključitev prostovoljstva v strategije, za aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnega prevoza starejših in širjenje projekta Prostofer, uvedbo novega projekta Donirana hrana, ustvarjanje prostovoljskih priložnosti za mlade ter za aktivno promocijo in širjenje prostovoljstva. Občina Ravne na Koroškem: za finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, prevoze starejših in invalidnih oseb, potujočo razdeljevalnico hrane, zahvalo prostovoljcem, spodbujanje mladih za medgeneracijsko sodelovanje v projektu Mladi za starejše.

IF