17.03.2023
Slovenjgraški kmetje so zaskrbljeni zaradi južne obvoznice

Obravnave se je udeležilo okoli sedemdeset občanov, ki so izrazili precejšnjo zaskrbljenost zaradi predvidene izgube kmetijskih zemljišč v dolini za potrebe infrastrukture. Sicer naj bi te površine nadomestili tudi s tistimi v hribovitih območjih, a je bila večina udeležencev mnenja, da to ni dovolj dobra rešitev. Kmetijskih zemljišč bo sicer za 13,5 hektarjev več, kot po načrtu iz leta 2017, a je udeležence skrbela kvaliteta teh zemljišč. Direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Celje Stanko Jamnik je poudaril potencial kmetijskih površin za zanamce in opozoril, da se tudi po tokrat izdelanem pedološkem elaboratu potrjuje, da se najboljša kmetijska zemljišča v dolini nadomeščajo z zemljišči po hribih. Mnogi udeleženci obravnave so bili tudi zaskrbljeni zaradi morebitnih posekov primestnega gozda.

Sicer so glavne spremembe od prve obravnave  navedene v dokumentaciji, ki je razgrnjena do konca marca. Med drugim v novem osnutku ni zajeta prej predvidena Legenska cesta, za zahodno obvoznico je predviden racionalnejši potek, manjše spremembe pa so tudi pri južni obvoznici.

Potrebno je omeniti, da za dokumentacijo stoji približno 30 strokovnih podlag, ki so jih izdelali v teh letih, največ je bilo kmetijskih, prometnih in študij s področja voda. Občanke in občani lahko še do konca marca podajo pripombe in predloge. Sledi odlok in predlog novele občinskega prostorskega načrta, ki ga bodo pregledali nosilci urejanja prostora, nato pa bo obravnava na slovenjgraškem občinskem svetu.