16.03.2023
Inšpekcija po poginu govedi - lastnici trajna prepoved reje in odvzem ekološkega certifikata


Danes na kmetiji v naselju Podgora pri Kotljah poteka uradni odvzem govedi, ki ga je v okviru inšpekcijskega nadzora odredil uradni veterinar. Kot so to dopoldne pojasnili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani, gre za več kršitev. Uradni veterinar bo presodil o kazenski ovadbi, prkrškovni postopki pa so že v teku. Kot je povedal direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan, je inšpekcijski nadzor ugotovil 8 poginjenih živali, ki so bile v različnem stadiju razpadanja, en kadaver pa je bil samo kosti. Preostalih 14 živali je bilo v slabem stanju, niso pa bile življenjsko ogrožene, je pa veterinar odredil vodo, krmo in čiščenje blata. Dejal je še, da so bile izredno slabe higienske razmere, ni bilo krme in ne vode, večina jih ni bila označenih. Zato so že stekli prekrškovni ukrepi, odvzem certifikata ekološkega kmetovanja, izrečena je bila tudi trajna prepoved imetja in reje živali. Na vprašanje ali naj bi bila lastnica Katarina Valentar je dejal, da so novinarji že odkrili njeno ime, omenil pa je še, da ostaja odprto njeno ravnanje hude malomarnosti, za kar pa bo potrebno počakati na patološko poročilo, ki bo pokazalo tudi, kako dolgo so takšne razmere na kmetiji trajale. 
 

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letih 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki zaradi neoznačenosti govedi, v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter ponovno v letu 2022 zaradi neoznačenih živali (postopek še vedno traja). V letu 2022 je Inšpektorat uvedel tudi prekrškovni postopek zaradi neoznačenih živali.

Patološkega poročila o starosti kadavrov in možnostih, da je govedo jedlo plastiko, stradalo in se zastrupilo, še ni, prav tako ne držijo izgovori lastnice, da se na klice veterinarjev nihče ni odzval, kajti kot je dejal dr. Branko Podpečan, bi v primeru klica že ob enem govedu ukrepali veterinarji. " Kot lahko trdim, da nikoli veterinarska higienska služba še ni prišla tako pozno, da bi od živali ostale samo kosti," je še pojasnil, tako da se ne gre izgovarjati na to službo. 

Če bo uradni veterinar po vseh dejstvih ugotovitev na tožilstvo podal kazensko ovadbo hudega mučenja živali, je za to zagrožena zaporna kazen od enega do treh let, o čemer odloči sodišče.

IF