21.01.2023
Visoke cene ogrevanja na Ravnah vznemerile uporabnike

Na spletni strani agencije za energijo je objavljeno, da se je cena daljinskega ogrevanja z megavatno uro v primerjavi z mesecem decembrom na Ravnah povišala kar za 70 odstotkov in je najvišja med vsemi slovenskimi občinami. Koncesijo za distribucijo zemeljskega plina ima občina Ravne sklenjeno s Petrol Energetiko, slednji so nam poslali pojasnilo, navajam: Za gospodinjske odjemalce z zamejeno ceno skladno z vladno Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema znaša variabilna cena toplote  z vključenimi prispevki in davkom 155, EUR/MWh. Raba toplote in posledično strošek ogrevanja je najbolj odvisen od trajanja kurilne sezone, povprečne zunanje temperature, gradbeno fizikalnih značilnosti objekta in bivalnih navad odjemalcev. Kumulativni temperaturni primanjkljaj (Kdni) je recimo letošnjo kurilno sezono do današnjega dne manjši za 15,61 % napram lanskemu, sorazmerno je tudi manjša raba toplote in s tem variabilni strošek, ki pa se je zelo dvignil povsod po državi, zaradi visokih cen osnovnih vhodnih energentov. Znižanje sobne temperature za 1 C pomeni v praksi cca. 5 do 6 % nižjo rabo toplote
Kako se visoke cene energentov na veleprodajnih trgih odražajo na ceni daljinske toplote za gospodinjske odjemalce, v nadaljevanju podjetje Petrol Energetika podaja primer ogrevanja stanovanja z naslednjimi vhodnimi podatki:-ogrevalna površina: 73,60 m2, -obračunska moč: 5,217 kW,-letna raba toplote: 6,642 MWh (ni učinkovit objekt, rabo ima nekoliko nadpovprečno).Za koledarsko leto 2023 velja:-letni fiksni strošek: 284,19 EUR/leto,-letni variabilni strošek s prispevki: 942,43 EUR/leto,-skupaj fiksni in variabilni strošek: 1.226,62 EUR/leto,-9,5 DDV: 116,529 EUR/leto,-skupaj letni strošek z DDV: 1.343,15 EUR/leto ali 111,93 EUR/mesec. Strošek ogrevanja glede na cenik s 1.1.2022 pa bi bil: -letni fiksni strošek: 284,19 EUR/leto, -letni variabilni strošek s prispevki: 381,84 EUR/leto, -skupaj fiksni in variabilni strošek: 666,03 EUR/leto, -22 % DDV: 146,53 EUR/leto, -skupaj letni strošek z DDV: 812,56 EUR/leto ali 67,71 EUR/mesec. Torej, povprečni mesečni strošek ogrevanja takega stanovanja s prispevki in z DDV v letu 2023 (=1/12) bo znašal 111,93 EUR/mesec, v letu 2022 (glede na cenik s 1.1.2022) pa je znašal 67,71 EUR/leto (indeks povečanja 165,3 %). Ker pa gledamo kurilno sezono 2022/23 (do 31.12.2022 so namreč veljale nižje cene toplote), bo znašal sezonski strošek ogrevanja takega stanovanja okrog 1.135 EUR oziroma 94,58 EUR/mesec (indeks povečanja napram ceniku s 1.1.2022 je tako 139,7 %). Specifični strošek ogrevanja bo tako znašal caa. 14,2 EUR/m2/sezono. Za odjemalce, ki nimajo zamejene cene ZP (industrijski in poslovni odjem), znaša cena toplote brez prispevkov in DDV 220,6994 EUR/MWh, z vključenimi prispevki in 9,5 % DDV pa 243,6264 EUR/MWh. Na Ravnah večina prebivalcev energijo plačujejo pavšalno, kot so povedali pri Petrolu Energetiki Ravne so glede na napovedi že lansko leto dvignili ceno pavšala. Dejanska poraba pa bo znana pri poračunih v mesecu juliju.O navedenih podatkih za ceno toplotne energije smo se obrnili tudi na  Agencijo za energijo, podatke še čakamo.

Na podatek o najdražjem ogrevanju v Sloveniji, so se odzvali tudi na občini Ravne, kjer so v sporočilu za javnost zapisali :" Na Občini Ravne na Koroškem obžalujemo neželene podražitve ogrevanja, od koncesionarja podjetja Petrol d. d. pa smo zahtevali analize in pojasnila ter konkretne primere pregleda cen za končnega uporabnika v gospodinjstvu
Ravne na Koroškem, 20. 1. 2023: Ob povišanju cen ogrevanja na Ravnah je župan dr. Tomaž Rožen povedal: »Na Občini Ravne na Koro škem ves čas spremljamo dvig cen v Petrolovem sistemu daljinskega ogrevanja in ker prav slednje predstavlja velik strošek v družinskem proračunu naših občank in občanov, smo pristojne v družbi Petrol d.d. pozvali k podrobni razčlenitvi in utemeljitvi podražitev cen ogrevanja ter k posredovanju informacije o predvidenem gibanju cen v preostanku te kurilne sezone.«
Za gospodinjski odjem se je s 1. 1. 2023 spremenila cena variabilnega dela iz 55,70 €/MWh (cena do 31. 12. 2022, brez DDV) na 140,10 €/MWh. Spremenjena cena pomeni dvig cen v kurilni sezoni 2022/23 v višini 39,70 %, saj se polovica te kurilne sezone obračuna po lanski ceni, preostanek te kurilne sezone, od 1. 1. 2023 dalje, pa po novi ceni. Dvig cen v koledarskem letu 2023 glede na leto 2022 bo 65,30 %."