20.01.2023
Na Koroškem v procesu ustanovitve športno referenčni medicinski center

Gibanje je osnovni gradnik zdravega načina življenja, če se s športom ukvarjate v okviru društva, vas z drugimi športniki povezuje uspešna Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez Slovenj Gradec, vodja pisarne Rok Konečnik o nalogah pisarne, ki pokriva 12 koroških občin, od teh jih ima 6 športne zveze (Radlje, Muta, Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne in Črna). „Moramo vedeti, da imamo na Koroškem 156 športnih društev, obenem pa še smatramo tudi kot zelo pomemben del športa in del naših projektov vse koroške osnovne šole, srednje šole in vrtce,“ je povedal Konečnik.

 

Naloge regijske pisarne?

 • Zastopanje interesov civilne športne sfere pri lokalnih oblasteh in podpora pri izvajanju programov v regiji – Rangiranje koroških investicij, ki so bile prijavljene na FŠO.

 • Svetovanje občinam pri prijavah na razpise, pri oblikovanju Letnega programa športa v občinah in Odloka o sofinanciranju športnih programov, ter projektov, ki so vezani na gradnjo športnih površin.

 • Poudarek je na izvajanju lastnih programov v regiji (organizirali smo Mini IO na koroških osnovnih šolah in olimpijske dneve, edini pa v Slovenije že četrtič tradicionalno organiziramo Mini IO za vse koroške otroke s posebnimi potrebami. V letu 2021 smo tudi organizirali 4-dnevno potovanje slovenske olimpijske bakle po vse 12ih koroških občinah in nato leta 2022 dvodnevni olimpijski festival na Kopah – Peking doma z Val 202. Koordiniramo pa tudi z športnimi društvi pri prazniku Dan slovenskega športa, evropskem tednu športa in vodene vadbe na SIJ jeklenih športnih poligonov za vadbo na prostem. V tem mandatnem obdobju je bil tudi zgrajen ta poligon v Črni na Koroškem in v Slovenj Gradcu.

 • Spodbujamo medobčinskega povezovanja in čezmejnega sodelovanja – Skupaj s Slovensko športno zvezo v Celovcu organizirali Kolesarska prireditev Povežimo Koroško ob 100 obletnici pridružitve Libelič k matični domovini.

 • Sodelovanje pri pripravi strategije športa v občinah in pa sodelovanje z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami pri organizaciji raznih usposabljanj na koroškem ali organizaciji tekmovanj.

 • Redno obveščanje vseh športnih društev, športnih zvez, občin ter OŠ in Vrtci na Koroškem o novostih na področju športa.

 • Priprava predlogov za podeljevanje priznanj in aktivno sodelovanje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS – ZŠZ.

 • Sodelovanje z OKS - ZŠZ pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.

 • Zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z delovanjem klubov, društev in športnih delavcev v občinah.

 • V procesu ustanovitve Olimpijsko športno referenčni medicinski center, kateri bi omogočil vsem vrhunskim športnikom in tudi rekreativcem prednostno zdravniško obravnavo.

 • Za povzetek in za epilog bi pa rad dodal, da je vse to delo regijske pisarne namenjeno promociji zdravega načina življenja, ter promociji športnih in olimpijskih vrednot.