20.09.2022
Velenjsko jezero z novima otokoma

 

V septembru so ob severno obalo Velenjskega jezera, tudi s pomočjo potapljačev namestili dva rastlinska plavajoča otoka – ekoremidiacijska otoka za čistejše jezero in boljši ekosistem. Otoka, na katerih so posajene rastline za čiščenje vode in oživljanje vodnih teles, sta namenjena ustvarjanju novega habitata, kot pravi Miran Renčelj, podjetje Limnos. 

Na vodno gladino severnega dela Velenjskega jezera, blizu pritoka Sopota, so postavili dva otoka, zasajena z močvirskimi rastlinami za varovanje okolja. Umetna plavajoča otoka (vsak velikosti 50 m²) sta zasidrana v dno jezera in nista namenjena vzpenjanju plavalcev in drugih obiskovalcev.

Projekt so prijavili za sofinanciranje na razpis Za aktivnejši jutri skupaj z Zavodom Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma. Vodilni partner je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.