16.09.2022
Trajnostno povezani je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti

V Evropskem tednu mobilnosti vsako leto združijo moči Občina Ravne na Koroškem, NIJZ Območna enota Ravne in skupaj z vrtci, šolami ter različnimi društvi za zdravje in športnimi društvi izvedejo preventivno akcijo Koroška v gibanju. Letos bodo poleg postavitve Grajske gibalnice, 20. 9. 2022 ob 16. uri na dogodku otvorili Plac za špilat, v Grajskem parku pa bodo hkrati potekale predstavitve društev in različne gibalne aktivnosti.

ETM letos poteka pod sloganom: Trajnostno povezani. Pobuda opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj so te pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Ker pa za zdravo skupnost ni pomembna zgolj trajnostna mobilnost, ampak tudi spodbujanje različnih oblik gibanja pri vseh generacijah, so se odločili da k njihovi ponudbi različnih športnih objektov in prostorov dodajo še enega, in sicer Plac za špilat.

Plac za špilat

Ideja o Placu za špilat izhaja iz publikacije s starimi gibalnimi igrami Gremo se špilat, ki so jo v letošnjem letu izdali v okviru projekta Ravne – zdravo mesto. V skupini so pod okriljem občine Ravne sodelovali še Vrtec Ravne, OŠ Koroški jeklarji, OŠ Juričevega Drejčka, OŠ Prežihovega Voranca, Šolski center Ravne, Društvo diabetikov Mežiške doline in NIJZ OE Ravne.

Plac za špilat bo namenjen promociji starih iger, zbranih v knjižici Gremo se špilat. Otvoritev Placa bo v torek, 20. septembra 2022 ob 16. uri v športnem parku pri tenis igrišču. V Grajskem parku bodo hkrati potekale predstavitve društev in različne gibalne aktivnosti. Ponovno bodo postavili tudi Grajsko gibalnico, krožno pot s tablami z gibalnimi vajami in kontakti društev. Ta bo obiskovalcem na voljo do konca oktobra.