27.07.2022
Nekaj bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju že gradijo


Izgradnja bivalnih enot na Koroškem je za osebe z motnjami v duševnem razvoju, pa tudi za CUDV Črna na Koroškem kot ustanovo, velikega pomena za kvalitetno oskrbo oseb z duševnimi motnjami. Uporabniki se bodo vrnili v svoja domača lokalna okolja.

Že pretekli mesec so se začele graditi nekatere bivalne enote, dve hiši v Dobji vasi in eno na Šancah v občini Ravne, dve hiši v Dravogradu in dve hiši v Slovenj Gradcu na Ozarah. Slednje morajo bito dokončane v aprilu prihodnje leto, ko bodo možne preselitve. Marko Vrečič za stike z javnostjo pri projektu CUDV  Črna pravi, da pa niso edine. Kot je dejal, imajo dve hiši v Radljah in dve v Mežici, kjer je že končan razpisni postopek, izvajalci izbrani in bodo v kratkem tudi podpisi pogodb. Gradnje naj bi se začele v avgustu, poleg tega pa so kupili še eno stanovanjsko hišo, dve si še ogledujejo,  prav tako nekaj stanovanj. Vse sledijo cilju, da bi izpraznili centralno hišo v Črni na Koroškem. Na vprašanje, kako je z razpletom problematike na Čečovju, pa je Vrečič pojasnil, da je v neposredni bližini načrtovane bivalne enote v gradnji hiša in je prostor precej omejen, sprožen je bil upravni spor in zavod CUDV je odstopil od te namere, bodo pa kapacitete izpolnjene v nakupu hiš. V Radljah se je nekoliko zavlekel postopek zaradi sprejemanja prostorskega načrta, na Muti pa je bila načrtovana adaptacija izbrane hiše prežeta s preveč ovirami, tako da so tudi tam  od tega odstopili. Marko Vrečič je pojasnil, da bo polovica uporabnikov lahko živela v bivalnih enotah, med 300 uporabniki je polovica takšnih, ki se bodo preselili v bivalne enote in živeli v različnih lokalnih območjih. Projekt bivalnih enot je zelo obširen in raznolik, zahteva veliko pripravljalnih del, v ta namen so pri CUDV ustanovili tudi posebno komisijo. Zaradi preselitve v bivalne enote, bo centralna stavba v Črni služila drugim namenom.

 

IF