16.06.2022
Filmska šola Slovenj Gradec

Filmsko šolo Slovenj Gradec je v tekočem šolskem letu obiskoval za cel razred otrok, tolikšnje zanimanje je presenetilo tudi ustanovitelje in mentorje Toma Novosela, Jerneja Kovača Myinta in Mašo Flogie. Šola deluje od leta 2019, ko se je začela v okviru filmskega festivala SHOTS in ZEBRE, kot je dejala Maša Flogie.

Izobraževanje je namenjeno otrokom od 6. do 9. razreda osnovne šole učencev. 

Nanje je ponosen tudi župan Slovenj Gradca Tilen Klugler.

Program filmske šole je razdeljen na tri področja, ki se medsebojno prepletajo in povezujejo: filmska režija, animacija in fotografija. Učencem je v času filmske šole brezplačno na voljo najsodobnejša oprema.

Učenci so v tem letošnjem letu pričeli izobraževanje s fotografijo (mentorica Maša Flogie): spoznali so osnovne principe digitalne fotografije ter področja kot so produktna, portretna in ulična fotografija. Na področju animacije (mentor Jernej Kovač Myint) so spoznali osnovne principe animiranega filma ter osvojili tehniko risane in stop-motion animacije. Program filmske režije (mentor Tomo Novosel) je učencem ponudil vpogled v različna filmska orodja, področje scenaristike, osvetlitve, zvoka in kot končno nalogo so posneli svoj kratki igrani film. V naslednjem šolskem letu bo filmska šola potekala tudi s programom nadaljevaljnega izobraževanja od septembra 2022 do maja 2023, katerega se lahko udeležijo učenci, ki so zaključili osnovno stopnjo. Vpis v novo – osnovno stopnjo izobraževanja je še mogoč do konca junija 2022 na elektronski naslov info@shots.si