16.06.2022
Temeljni kamen prizidka Osnovne šole Podgorje

 

Vrednost projekta je ocenjena na 1.350.984,58 evra, od česar bo Mestna občina Slovenj Gradec prispevala več kot 900 tisoč evrov, preostanek pa sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ekosklad.

Podgorska šola bo z investicijo pridobila več kot 350 kvadratnih metrov novih prostorov, v katerih bodo med drugim nove učilnice, knjižnica, dva kabineta in povezovalni hodnik, hkrati pa bo prenovljenih več kot 430 kvadratnih metrov obstoječih prostorov šole.

Zadovoljen je tudi ravnatelj mag. Aljoša Lavrinšek, ki pa je kritičen do tega, da je do odobritve posodobitve in dogradnje šole prišlo šele po toliko letih: „Zdaj pa smo tik pred tem, da bomo lahko počeli to, o čemer smo začeli razmišljati že pred 10. leti. Veselimo se novih prostorov, med njimi je zagotovo jedilnica, ki je zdaj zelo skrčena in komaj služi svojemu namenu, potem bo ločena od hodnika, ki je zdaj zelo moteč, ker ni pregrajeno. Urejene bodo tudi druge prostorske težave, ki so bile izpostavljene že ob začetku devetletke.“

Z investicijo na Osnovni šoli Podgorje naj bi zaključili že v začetku leta 2024.