29.12.2021
Odobrena EU sredstva za vzhodno obvoznico Ravne na Koroškem


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne«.

​Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in občina Ravne na Koroškem bosta v okviru projekta izdelali projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo in izpolnitev vseh pogojev za začetek gradnje hitre ceste. Občina Ravne bo skladno s svojimi pristojnostmi prevzela aktivnosti umeščanja obvoznice v prostor, medtem ko bo DRSI prevzel aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter dokumentacijo za izvedbo gradnje.

Z izgradnjo navezovalne ceste bo uporabnikom ceste iz Mežiške doline omogočen hitrejši in boljši dostop do novozgrajene hitre ceste, na obstoječih cestah Raven, pa se bodo prometne obremenitve zmanjšale, posledično se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje in stroški uporabnikom. Skrajšanje potovalnega časa bo omogočilo večjo konkurenčnost gospodarstva v regiji in zmanjšalo odliv prebivalcev iz regije.

V finančni perspektivi 2014–2020 so v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko evropska sredstva na področju avtocest, obvoznic in hitrih cest med drugim namenili tudi za izdelavo dokumentacije za 3. razvojno os: za južno obvoznico Slovenj Gradec in od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.
 

IF