29.12.2021
Računsko sodišče o 3. razvojni osi: Neučinkovito vodenje in delno učinkovito prostorsko načrtovanje

Računsko sodišče je v reviziji projekta 3. razvojne osi ugotovilo, da je bilo v obdobju 2015-2020 ministrstvo za infrastrukturo neučinkovito pri vodenju projekta, ministrstvo za okolje pa je bilo pri prostorskem načrtovanju projekta le delno učinkovito. Računsko sodišče zdaj zahteva odzivno poročilo, v katerem morata ministrstvi za infrastrukturo in okolje izkazati popravljalne ukrepe. Medtem pa jima je podalo priporočila za izboljšanje vodenja in prostorskega načrtovanja projekta 3. razvojne osi, so sporočili z Računskega sodišča.Ministrstvo za infrastrukturo po ugotovitvah revizorjev ni pravočasno načrtovalo finančnih vrednosti naložb, hkrati pa opredelitve ukrepov, finančnih vrednosti in terminskih načrtov ni oprlo na preverljive podlage in ni v celoti upoštevalo dejanskega stanja, zato ni mogoče oceniti, ali jih je načrtovalo v zadostni višini. Ministrstvo bi moralo vzpostaviti sistem za načrtovanje, spremljanje in nadzor nad uresničevanjem strategije in nacionalnega programa razvoja prometa.Med drugim po mnenju Računskega sodišča ni učinkovito sodelovalo z okoljskim ministrstvom pri pripravi državnega prostorskega načrta, prav tako je nekatere ključne odločitve sprejemalo tako dolgo, da so nekateri postopki priprave državnega prostorskega načrta mirovali več let, pri čemer izstopa odsek od Črnomlja do mejnega prehoda Vinica.Ministrstvo ni zagotovilo, da bi direkcija za infrastrukturo ustrezno načrtovala svoje dejavnosti in zadostna proračunska sredstva, kar je povzročalo zastoje pri pripravi državnega prostorskega načrta. Pomanjkljivo je tudi koordiniralo, spremljalo in nadziralo dejavnosti nosilcev.Prav tako postopka priprave ključnih naložbenih dokumentov ni ustrezno načrtovalo in nadzorovalo, do konca leta 2020 je potrdilo le dva naložbena programa od predvidoma devetih. Potrdilo je nekatere dokumente, v katerih različne variante niso bile obravnavane dovolj podrobno, da bi bilo mogoče zanesljivo izbrati najboljšo.Sodišče zdaj zahteva popravljalne ukrepe, nekatere sta ministrstvi sprejeli že med postopkom.