21.12.2021
Glavne investicije Splošne bolnišnice Slovenj Gradec


Na prvi redni seji sveta zavoda bolnišnice v novi sestavi, je bolnišnica članom predstavila aktualne investicije. Najbolj aktualne investicije so tri in sicer nova zgradba med Zdravstvenim domom in bolnišnico - Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok, naložbo je bolnišnica financirala iz lastnih sredstev v vrednosti 630 tisoč evrov, namenu pa so jo že predali v torek. Naslednja je gradnja prizidka za gama kamero in tretja rušitev in nadomestna gradnja objekta klošter. Kot je povedal Ksandi Javornik, pomočnik direktorja za poslovno – pravne zadeve, bodo prizidek z gama kamero  ( CT ) zgradili med internim oddelkom in upravo in bo v dveh etažah. V kletnih prostorih bo prostor s strojnico in kabineti za zdravnike, v pritličju pa bo nameščena gama kamera s spremljajočimi prostori. Vrednost investicije je 4,3 mio evrov, dokončana pa naj bi bila do konca septembra 2022. 

Tretja naložba v prihodnosti pa je novogradnja objekta Klošter,  stara stavba se bo podrla in se bo zgradila nadomestna v šestih etažah. Dve etaži bosta pod zemljo, gre za garaže in prostore za servisne dejavnosti, kjer bo 105 parkirišč v prvi in  67 v drugi.  Tako bo bolnišnica pridobila parkirišča, z zunanjim parkiriščem bo kar 232 parkirnih mest , s tem pa bo rešila velik problem parkiranja tako za zaposlene kot obiskovalce. Z garažno hišo, ki jo načrtuje Mestna občina Slovenj Gradec pri upravni enoti, pa bodo vse povezane.V prvem nadstropju bosta oba laboratorija, v drugem bo negovalni oddelek, v tretjem oddelek za paliativo, v četrtem pa bodo skupni prostori za predstojnike in upravo. Na osnovi idejne zasnove je predvidena vrednost investicije 15 milijonov evrov, sredstva za izgradnjo pa bo zagotovila vlada in če bo vse po načrtih, bi bila gradnja lahko dokončana v letu 2023 ali 24. Predvidevajo še, da bi lahko gradbeno dovoljenje pridobili v maju 2022.

Člani sveta zavoda so potem, ko je njeno kandidaturo za strokovno direktorico potrdil strokovni svet bolnišnice, soglasno imenovali dr. Natalijo Krajnc, dosedanjo v.d. strokovne direktorice, za polni štiriletni mandat. 

IF