23.11.2021
Stoparjevi še en mandat na čelu Srednje šole Ravne

Na razpis za ravnatelja Srednje šole Ravne sta se prijavila le dva kandidata, dosedanja ravnateljica Ivanka Stopar in učitelj na tamkajšnji šoli Marko Laznik.

Večina članov sveta je podprla Stoparjevo, tudi predsednica sveta in hkrati predstavnica učiteljev: Martina Ribič, ki je s svojim glasom podala mnenje učiteljskega zbora, izpostavila je, da je poslovanje šole dobro:

Magistra Ivanka Stopar je kariero pričela pred več kot štiridesetimi leti, ko je postala profesorica slovenščine in angleščine na Srednji šoli Ravne. Pred 25 leti je prav tam prevzela še ravnateljsko mesto, pred devetimi pa še predsedniško mesto v Skupnosti izobraževanja odraslih.  Lani je prejela nagrado republike slovenije na področju šolstva za življenjsko delo na področju izobraževanja odraslih, ki jo podeljuje slovensko izobraževalno omrežje. "Učitelji imamo neznansko moč, če smo prisotni, če delamo s srcem, če opazujemo, če smo avtentični. Takrat nas imajo radi. Dijakom priznamo, da nam je hudo, ampak nikoli ne rečemo, da so za to krivi oni. Nikoli ne kritiziramo osebe, vedno se opredelimo do dejanja, ki je bilo storjeno. Človeka in njegovega dejanja ne gre enačiti," je ob podelitvi dejala Stoparjeva, ki začenja nov mandat ravnateljice Srednje šole Ravne. Stoparjeva zavrača tudi vse očitke iz anonimke in pravi, da bi tisti, ki ji očitajo nepravilnosti morali bolje vedeti, kako funkcionirajo stvari ter da je ves denar porabljen s potrditvijo resornega ministrstva.