26.10.2021
Poteka mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem


Med 24. in 30. oktobrom 2021 poteka 9. mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem. Letošnji cilji so ozaveščanje o učinkih izpostavljenosti svincu na zdravje, prizadevanja za preprečevanje izpostavljenosti otrok svincu ter poziv državam k ukrepom za odpravo svinčenih barv. V okviru letošnje kampanje bo Svetovna zdravstvena organizacija predstavila smernice za klinično obravnavo v primeru izpostavljenosti svincu.

Na območni enoti Ravne na Koroškem Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo tudi letos izvajali aktivnosti, s katerimi bodo opozorili na problematiko obremenjenosti okolja Zgornje Mežiške doline s svincem. Pripravili so informativna gradiva z informacijami o škodljivih vplivih svinca na zdravje in nasveti, kako zmanjšati izpostavljenost svincu iz okolja, da se ti škodljivi vplivi izrazijo v čim manjši meri. Prav tako so že pripravili nov informativni film z lutko Mici, ki nas tokrat uči, kako ravnati na vrtu. Aktualna sporočila ob programu okoljske in zdravstvene sanacije v Mežiški dolini je strnil Matej Ivartnik iz Območne enote NIJZ Ravne. V Zgornji Mežiški dolini ima svinec dolgo tradicijo, tako v smislu industrije kot pri obravnavi okoljske in zdravstvene problematike. Leto 2007 pomeni pomemben mejnik, ko se je prvič sistematično pristopilo k aktivnemu reševanju problematike izpostavljenosti prebivalcev svincu.

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini vključuje različne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti ljudi onesnaženemu prahu, spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok pa daje vpogled v stanje okolja in uspešnost izvedenih ukrepov. Program se naslednje leto izteka. Kot je ocenil Ivartnik, je prinesel je precej pozitivnih učinkov, po drugi strani pa razkril nove probleme, saj znanje in zavedanje na področju varovanja zdravja in okolja stalno rasteta. Kot kaže zaenkrat, je poudaril, bo program dokaj uspešno izveden in bodo večinoma izpolnjeni zastavljeni cilji.

Svinec pa s tem iz okolja Zgornje Mežiške doline ne bo izginil, v okolju ostaja tudi svinčena industrija, ki načrtuje celo širjenje. To predstavlja nadaljnjo nevarnost za zdravje lokalnega prebivalstva ter izziv za področje javnega zdravja in širše skupnosti. Med izvajanjem programa se je nabralo precej predlogov različnih strokovnjakov glede potrebnih izboljšav in aktivnosti. Kako naprej, pa je vprašanje za javno zdravje in širšo lokalno skupnost.

 

IF