30.09.2021
Starejši v MO Slovenj Gradec in Mislinja dobijo Kažipot e - storitev


V organizaciji Zdravstvenega doma Slovenj Gradec bodo v petek, 1. oktobra v Slovenj Gradcu predstavili Kažipot e- storitev za seniorje 55+, ki skrbijo za svoje starše, starosti 75+.

Ob tem bo med 10. in 12. uro v Mladinskem kulturnem centru na Ozarah še posvet sodelovanja občin pri objavljanju Kažipota e- storitev. Poleg župana Mestne občine Slovenj Gradec in direktorice Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, sodelujeta tudi župan in direktorica Zdravstvenega doma Trebnje, ki sta udeleženca pilotnega projekta. Gre za izvrstni pilotni projekt, ki nadgrajuje informativno ponudbo za starejše, prejeli pa ga bodo vsi starejši v Mestni občini Slovenj Gradec in Mislinja. O vlogi in pomenu Kažipota e-storitev za seniorje je direktorica ZD Slovenj Gradec, Marjeta Vaupot povedala, da Kažipot vsebuje ne le podatke iz zdravstvenih ustanov, pač pa tudi kulturnih in izobraževalnih. Torej gre za zbir informacij o pomembnih ustanovah in organizacijah v Mislinjski dolini s konkretnimi podatki, ki jih starejši potrebujejo. 

Kažipot bodo že tokrat razdeljevali, bodo pa ga še nadgrajevali z informacijami  in ga kasneje še ponatisnili.

 

IF