07.09.2021
Gospodarska slika Koroške je dobra


Koroško gospodarstvo je v dobri kondiciji, gospodarska slika Koroške je dobra, sta podatke in aktivnosti Gospodarske zbornice Koroške predstavila direktorica, Katja Pokeržnik in predsednik Upravnega odbora zbornice, Boštjan Paradiž.

Območna gospodarska zbornica Koroška je povezovalni člen koroškega gospodarstva in generator razvoja Koroške regije. Povezuje 3049 gospodarskih subjektov, med njimi 1305 družb, 1732 podjetnikov in 12 zadrug, kjer je 14.500 zaposlenih. Po prihodkih dosegajo gospodarske družbe Koroške 1 milijardo in 900 milijonov, podjetniki 177 milijonov in zadruge 34 milijonov. Koroška izvozna podjetja ustvarijo 1 milijardo 64 milijonov prihodkov in so glas koroškega gospodarstva v svetu. V projektu investicijske platforme, so podjetja v regiji napovedala kar 60 investicij v infrastrukturno modernizacijo in robotizacijo.

Podjetja dobro poslujejo in imajo velik investicijski potencial, je pa problem Koroške kot Slovenije na splošno, da primanjkuje kadrov, sploh mladih, ki odhajajo v tujino. Kot je pojasnil predsednik Upravnega odbora Gospodarske zbornice Koroška, Boštjan Paradiž, so prizadevanja za ustrezne kadre v regiji skupna naloga, prav tako je velika želja tudi Gospodarske zbornice, da bi imeli mladi dovolj dobre pogoje za delo v regiji. Trenutno je potreba po 1000 delavcih. Paradiž je izpostavil še ustrezno infrastrukturno povezavo, 3. razvojno os, ki bo vplivala na večjo zaposlenost, na delovna mesta doma v regiji z višjo dodano vrednostjo.

Gospodarska zbornica Slovenije, zbornica Koroška je povezovalni člen s podjetji, skrbi za socialni učinek poslovnih subjektov, spodbuja razvoj, inovacije, izobražuje, pomaga pri vzpostavljanju najboljših podjetniških okolij, sproti rešujejo probleme, se povezujejo tako z domačimi lokalnimi skupnostmi kot z državo oz. Gospodarskim ministrstvom.

Katja Pokeržnik, direktorica Gospodarske zbornice Koroška pa je dejala, da je osnovna naloga zbornice komunikacija s podjetji, je njihov sogovornik, prav tako z lokalnimi skupnostmi; je zakladnica informacij in ponuja podporne službe. Prizadevajo si tudi, da bi podjetja več delala za pridobitev evropskih sredstev. Koroška regija je tudi inovativna, vsako leto v slovenskem prostoru izstopa po inovacijah, ki jih ustvarijo v domačih podjetjih, letos jih je prispelo 13 na razpis, podelitev priznanj pa bo konec septembra na Prevaljah, v podjetju Ekstera d.o.o .

IF