PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »KUPUJ LOKALNO«

1.člen (splošne določbe)

1. Ta pravila določajo način izvedbe promocijske akcije »KUPUJ LOKALNO« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Koroški radio d.o.o., Slovenj Gradec.

2. Organizator promocijske akcije je Koroški radio d.o.o., Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju producent).

3. Pokrovitelji nagradne igre so: Aronija kmetija Gornjak (v nadaljevanju pokrovitelj), Modni studio Eva Ravlan (v nadaljevanju pokrovitelj), Čarobnost obraza (v nadaljevanju pokrovitelj), Butična eko kmetija Florjan (v nadaljevanju pokrovitelj) , Naravna kozmetika Timus (v nadaljevanju pokrovitelj)

4. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Koroškega radia, www.koroski-radio.si

2. člen (trajanje nagradne igre)

Nagradna igra je na sporedu od 20.11.2023 do 24.11.2023. Med 6.00 in 11.00 uro, prijave pa se sprejemajo vsak dan do 10.00 ure.

3. člen (pogoji sodelovanja)

1. V promocijski akciji lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

2. Uslužbenci producenta ali pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili promocijske akcije. Šteje se, da s sodelovanjem v promocijski akciji sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi s promocijsko akcijo.

4. člen (način sodelovanja v promocijski akcij)

1. V nagradni igri »KUPUJ LOKALNO« sodelujejo vsi, ki se prijavijo z sms na 030 331 331 in napišejo pravilen odgovor na nagradno vprašanje.

2. Izmed vseh prijavljenih s pravilnim odgovorom, naključno izberemo sodelujoče, ki jih pokličemo in nagradimo.

5. člen (nagrade)

1. Nagrado poslušalec prejme na naslovu pokrovitelja.

2. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec.

3. Nagrajenec krije vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenec strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. V tem primeru nosi vse finančne posledice nagrajenec sam. Nagrajenec ima pravico nagrado tudi zavrniti. Z zavrnitvijo ni upravičen do nadomestne ali tolažilne nagrade.

4. Nagrado se nagrajencu izroči na dan akcije. Za prevzem nagrade se mora izkazati z osebnim dokumentom.

5. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Koroškega radia in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Koroški radio. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri Koroškega radia in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Koroški radio pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

6. Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

6. člen (izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)

Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.koroski-radio.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

7. člen (varstvo osebnih podatkov)

1. Z izpolnjenim spletnim obrazcem, kot je to določeno v 1. odst. 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili promocijske akcije ter se z njimi izrecno strinja.

2. S Prijavo sodelujoči daje izrecno privolitev, da lahko Producent, kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov, osebne podatke sodelujočega, vsebovane na spletni prijavnici ali izpolnjenem tiskanem oglasu oziroma letaku, obdeluje za namen izvedbe promocijske akcije ter za namene obveščanja o ponudbah, izvajanja trženjskih analiz in neposredno trženje produktov in storitev Producenta in s Producentom povezanih oseb.

3. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva, da Producent nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Sodelujoči s sodelovanjem v promocijski akciji obenem izjavlja, da je seznanjen s pravico, da lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in/ali izbris navedenih osebnih podatkov, z zahtevo, poslano na naslov: marketing@koroski- radio.si (za odjavo od trženja preko telefona je potrebno sporočiti tudi telefonsko številko). V kolikor želi sodelujoči zgoraj navedene zahteve uveljaviti pri upravljavcu (Producentu), mora svojo zahtevo posredovati na zgoraj opredeljene naslove.

4. Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te promocijske akcije, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

5. S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje, da ga Producent ter s Producentom povezane osebe fotografirajo in fotografije uporabijo za namen promocijskih aktivnosti Producenta ter s Producentom povezanih oseb. Sodelujoči izrecno izjavlja, da za uporabo fotografij, na katerih se pojavlja, ne zahteva nikakršne denarne dajatve, povračila stroškov ali kompenzacije.

8. člen (reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: marketing@koroski-radio.si ali pokličete na številko 02/88 22 350.

9. člen (dodatne informacije o nagradni igri)

1. Pogoji nagradne igre se tolmačijo v skladu s slovensko zakonodajo.

2. Producent ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Slovenj Gradec, 17.11.2023