02.12.2020
Osnutek proračuna občine Vuzenica v obravnavi na odborih


Svetniki občine Vuzenica so že potrdili osnutek proračuna za prihodnje leto. Ta za leto 2021 znaša 7 milijonov evrov, sprejeli pa so tudi rebalans proračuna za letošnje leto, kjer so spremenili postavko proračunske rezerve na 120 tisoč evrov za odpravo posledic neurij v mesecih julij in avgust, prav tako pa so prihodkom dodali 180 tisoč evrov iz naslova večjih povprečnin. Župan občine Vuzenica, Franjo Golob je poudaril, da je osnutek proračuna za leto 2021 investicijsko naravnan, tudi usmerjen v črpanje evropskih sredstev za potrebno infrastrukturo, ki jo morajo urediti v občini. Pri tem je izpostavil opremljanje obrtne cone s komunalno ureditvijo in izgradnjo pešpoti ob sanaciji državne ceste na relaciji Vuzenica – Vuhred. Vrednost omenjene sanacije je 1,8 milijona evrov, občina pa bo investicijo v višini 15% sofinancirala za projekte, razsvetljavo in izgradnjo pešpoti. Sporazum o sofinanciranju so podpisali ob obisku vlade na Koroškem. Pri tem gre še za sredstva iz dogovora regije, pri čemer bodo zagotovili povezavo na Dravsko kolesarsko pot . Občina Vuzenica bo razširila del ozkega dela ceste v Spodnjem trgu z varno potjo za pešce in kolesarje z navezavo na Dravsko kolesarsko pot v občini Muta.

Osnutek proračun občine Vuzenica za leto 2021 predvideva tudi ureditev kanalizacijskih vodov v centru Vuzenica v petih ulicah, ki še niso opremljene s kanalizacijo. Župan poudarja, da bodo poskušali počrpati čim več evropskih sredstev za razvoj regije, ob tem pa si bo občina poskušala zagotoviti še sredstva za izgradnjo kulturno – upravnega centra, potem ko je bila idejna zasnova že predstavljena v širši javnosti. Gradnjo načrtujejo v dveh prihajajočih letih in sicer v širitvi ob obstoječem kulturnem domu. Vrednost investicije bo presegla en milijon evrov. Poleg kulturnega doma, kjer bo večina prireditev, se bo v načrtovani center preselila tudi občinska uprava, krajevna knjižnica, tam bosta tudi galerija in konferenčna dvorana.


 

IF