16.09.2020
V Vuzenici pričeli z izgradnjo sekundarnega voda

 

V Vuzenici so ta teden pričeli z deli za izgradnjo voda za odvajanje sekundarnih voda za tamkajšnjo industrijsko cono. Sredstva v višini 230 tisoč evrov prihajajo iz regionalnega razvojnega programa Dogovora za razvoj regij, in so namenjena opremljanju manjših in pa srednjih podjetij do črpališča, ki je bilo zgrajeno iz prejšnje finančne perspektive. Župan Franjo Golob pravi, da imajo predvsem srednja in majhna podjetja željo po širitvi dejavnosti, tako da so veseli podpisane pogodbe, saj se bodo sedaj vsi objekti priključili na skupno kanalizacijo v Vuzenici. Sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda so v Vuzenici pred leti zgradili skupaj s sosednjo občino Muta, saj takrat še niso spadali v aglumeracijo nad 2000 populacijskih enot in investicija ni bila upravičena do evropskih sredstev za izgradnjo sekundarnih vodov. Na novo izračunane aglumeracije, ki so prišle v tem letu, so dejansko stanje obrnile na glavo. Zdaj tudi Muta in Vuzenica spadata v skupno aglumeracijo nad 2000 populacijskih enot, zato v Vuzenici resno računajo, da bodo lahko v novi finančni perspektivi počrpali sredstva in tako priključili čim več oseb na skupno čistilno napravo. V tem tednu naj bi za novi projekt izgradnje voda za odvajanje sekundarnih voda za tamkajšnjo industrijsko cono zakoličili traso. Golob pričakuje, da bo investicija zaključena do konca letošnjega koledarskega leta.